مشخصات همکاران اداره امور کارکنان و قراردادها

نام و نام خانوادگی

پست

تلفکس

 داخلی

 

***

رئیس اداره

22828951

4208

 

مهدی کرمی

کارشناس

22828951

4207

 

***

کارشناس

****

****

 

حسین جعفری

تکنیسین

****

1011

 

احمد شامی

تکنیسین

****

4085

 

 

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved