شرح و ظایف کارکنان اداره دبیرخانه :

1.ثبت و صدور مکاتبات اداری در سیستم اتوماسیون

2.ارسال نامه ها به خارج از موسسه از طریق سیستم شبکه دولت و ERP ( وزارت علوم)

3.ثبت و صدور احکام ویژه ، ماموریتها و قراردادها

4.بایگانی کلیه مکاتبات وارده و صادره

5.بایگانی احکام ویژه و قراردادها

6.تفکیک مکاتبات داخلی در باکس های مربوطه و توزیع آنها

7.بسته بندی و آدرس نویسی مرسولات پستی و نشریات و فصلنامه ها

8.پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت حضوری و تلفنی

 

شرح وظایف رئیس اداره دبیرخانه:

 1.کلیه امور مربوط به سیستم اتوماسیون اداری ( معرفی کاربر- تعریف امضاء- آموزش و رفع اشکال همکاران و ...)

2.نظارت و مطالعه متن نامه های صادره به خارج از موسسه

3.نظارت برگردش کلیه مکاتبات اداری

4.تهیه گزارشات مورد لزوم از سوی مسئولین مربوطه

5.نظارت بر کلیه امور دبیرخانه و ارائه گزارش عملکرد کارکنان

6.مطالعه و بررسی اسناد و بایگانی راکد و امحاء آنها

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved