مشخصات همکاران اداره دبیرخانه

نام و نام خانوادگی

پست

شماره تلفن

داخلی

 

بیژن اژدریان

رئیس اداره

22800801

1131

 

علیرضا مهری

کارشناس

22800801

1131

 

حمیدرضا حاجی بابائی

کمک کارشناس

22800801

1130

 

محمد محمودی

نامه رسان

22800801

1130

 

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved