اطلاعیه مهم

اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان برتر استان تهران در سال تحصیلی 96-1395 

دانشجویان محترم، نامه و متن اطلاعیه زیر را مطالعه و مطابق آن، برای ثبت نام اقدام نمایند