آگهی شماره 2

پذیرش دانشجوی دوره دکتری PH.D

1395

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی

 

برنامه زمانی ارزیابی تخصصی:

کد رشته محل­ها مورد پذریش موسسه و تاریخهای مراجعه حائزین شرایط مرحله ارزیابی تخصصی

ردیف

کد رشته محل

رشته

تاریخ آزمون کتبی    1395/03/03

تاریخ مصاحبه حضوری

نوبت اول

نوبت دوم

1         

2105

حقوق خصوصی

ساعت 10  تا  12:30

ساعت 14 تا 16:30

پنجشنبه، دوشنبه وسه­شنبه

6و10و1395/03/11

زمانبندی مصاحبه حضوری به هنگام آزمون کتبی اعلام خواهد شد.

2         

2102

علوم اقتصادی

ساعت 10  تا  13

----------

3         

2107

مدیریت دولتی

ساعت 10  تا 11:30

----------

 

1-    آزمون کتبی و مصاحبه از داوطلبانی که در مهلت مقرر و طبق مقررات در این موسسه ثبت نام کرده­ اند انجام میشود.

2-    فهرست اسامی ثبت نام شدگان هر رشته در فهرست­ های زیر اعلام می گردد. کسانی که با ارسال فرم ثبت نام و مدارک به آدرس پست اکترونیکی این موسسه ثبت نام کرده­ اند ولی نامشان در فهرست مربوطه نیست، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1395/02/29 با تلفن شماره 26116957 – 021  تماس گرفته و اطلاع دهند.        

3-    نواقص مدارک هر یک از داوطلبان در فهرست مذکور ذکر شده است و لازم است تا  قبل از موعد آزمون نسبت به رفع نواقص و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

4-    برای هر یک از داوطلبان کارت ورود به جلسه آزمون صادر می گردد که لازم است تا نیم ساعت قبل از آزمون با مراجعه به محل توزیع کارت در موسسه و ارائه کارت شناسایی معتبر کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند.

 

   دانلود : فهرست_داوطلبان_رشته_مدیریت_دولتی.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : فهرست_داوطلبان_رشته_علوم_اقتصادي.pdf           حجم فایل 52 KB
   دانلود : فهرست_داوطلبان_رشته_حقوق_خصوصی.pdf           حجم فایل 64 KB