اداره دبیرخانه تحت نظر اداره کل منابع انسانی و امور اداری و در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب سالانه که وظیفه اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش‌های تدوین شده و معین عهده دار می باشد و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می‌دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جریان گردش نامه‌های وارده ، صادره و داخلی را در داخل و خارج سازمان تقبل می‌نماید.

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved