اداره تدارکات وکارپردازی، تحت نظر اداره کل منابع انسانی و امور اداری و در چارچوب برنامه ها و بودجه به منظور خرید و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز کلیه واحد های موسسه فعالیت می نماید. در ای راستا این واحد با در نظر گرفتن کیفیت اجناس درخواستی و تهیه آن به نحوی که به  صرفه و صلاح موسسه باشد اقدام به خریداری می نماید.

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved