به اطلاع دانشجویان دکترامی رساند:

امکان برگزاری آزمون جامع برای دانشجویانی که فاقد مدرک زبان به شرح جدول ذیل می­باشند،  وجود نخواهد داشت.

حداقل نمره لازم  برای شرکت در آزمون جامع

نوع آزمون

50

MCHE

520

TOLIMO

5/5

IELTS

80

TOFEL IBT

520

TOFEL PBT

 

 

 

 

برنامه آزمون جامع دوره دکتری 

رشته حقوق خصوصی

نام درس تاریخ آزمون
حقوق مدنی و متون فقه 8:30 صبح روز سه شنبه 1395/06/26
حقوق تجارت و متون حقوقی  13:30  روز سه شنبه 1395/06/26

 

رشته علوم اقتصادی

نام درس تاریخ آزمون
اقتصاد خرد پیشرفته 1 و 2   1395/06/06
اقتصاد کلان  پیشرفته 1 و 2   1395/06/08
اقتصاد سنجی  1 و 2  و بین الملل 1395/06/15
اقتصاد پولی  1 و 2   1395/06/17

 

رشته مدیریت

نام درس تاریخ آزمون
فلسفه علم و روش شناسی تحقیق، مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی        1395/06/01
حاکمیت تطبیقی، مدیریت توسعه و مفهوم توسعه پایدار، اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی، فرایند خط مشی گذاری
1395/06/02