مشخصات همکاران دفتر معاونت پژوهشیمهسا موسوی

رئیس دبیرخانه گروه های پژوهشی

شماره تماس مستقیم: 26116872

شماره تماس داخلی: 4059

آدرس پست الکترونیکی: m.mousavi@imps.ac.ir


   

شایسته رضایی

مسئول دفتر معاونت پژوهشی

شماره تماس مستقیم: 26116847

شماره تماس داخلی:4041

آدرس پست الکترونیکی: sh.rezaei@imps.ac.ir


 
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved