این گروه عهده دار وظایف طراحی و تدوین و بازنگری نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی موسسه و تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزش کارکنان موسسه می باشد و این گروه مشتمل بر 3 پست سازمانی ذیل می باشد:

- رئیس

- کارشناس

-کارشناس

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved