فهرست پايان نامه هاي رشته مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي (9404)

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاريخ

دفاع

عنـــــوان پایان‌نامه

1          

سيد معاون

رضوي

1375

مطالعه تحرك اقتصادي در ايران طي سال 1371 تا 1373

2          

علی‌اکبر

رفيع پور

1375

نحوه توزيع كالاهاي سهميه‎اي (كوپني) در ايران از سال 1359 تاکنون

3          

مهناز

ريسمانچي کوچه‌باغ

1375

بررسي تأثیر عوامل اقتصادي، اجتماعي و جمعيت شناختي بر مرگ‌ومیر كودكان

4          

رضا

شهید زاده ماهاني

1375

كاربرد از مدل‌های تصميم‎گيري گسسته در بازار كار خصوصي و دولتي

5          

كسري

عزيزي

1375

مديريت تقاضاي انرژي در صنعت تاير و تيوپ

6          

افشين

عندليب

1375

حساسيت سهم هزينه فعالیت‌های مختلف دولت نسبت به تغييرات در بودجه كل

7          

بهداد

كياني

1375

ارزيابي درجه جايگزيني انرژي‎هاي تجدید پذیر در فرايند توسعه سيستم عرضه انرژي استان سمنان

8          

مرتضي

محمدي

1375

برآورد هزينه نهايي استفاده از تكنولوژي Pinch در مجتمع توليد متانول خارك

9          

اميررضا

ممدوحي

1375

ساخت و پرداخت مدل انتخاب وسيله براي شهر مشهد

10       

سپهر ابوالقاسم

نواب زاده

1375

ساخت و پرداخت مدل‌های توزيع سفر براي شهر مشهد

11       

مهرداد

نيكو

1375

برآورد تقاضاي مسكن و اشتغال‎زايي ناشي از آن

12       

شهرام

ارشادي‎اسكويي

1376

ارزش‎يابي شرکت‌های واگذارشده دولتي

13       

محمود

آزادپور

1376

استفاده از مدل AIDS در تعيين کشش‌های تقاضاي برق خانگي استان تهران

14       

فريبرز

پرتوي راد

1376

ارزيابي اثرات كنترل پخش مواد آلاینده بر هزينه توليد برق در ايران

15       

محمدمهدی

رحمتي

1376

اثر افزايش قيمت فراورده‎هاي نفتي بر اقتصاد ايران

16       

محمدرضا

زاده محمدي

1376

تجارت خارجي و رشد اقتصادي در كشورهاي نفت‎خيز

17       

حسن

زيبايي فريماني

1376

بررسي اثرات كاهش ارزش پول ملي بر تجارت خارجي

18       

حسين

سپاسي

1376

تحقيق در شبیه‌سازی مكانيزم يك بازار خودسازمان‌ده و بررسي نتايج حاصله

19       

منصور

سعيدي

1376

اثر تورم بر سرمايه‎گذاري بخش خصوصي در مسكن و صنعت

20       

حسين

عباسي علي كمر

1376

بازارهاي دوگانه ارز

21       

روزبه

عليخان­قمي

1376

سرمايه‎گذاري دولتي، سرمايه‎گذاري خصوصي و مسئله جانشيني جبري در ايران

22       

احسان

عميد

1376

بررسي اثر سیاست‌های مالي دولت بر رشد اقتصادي

23       

سيد فرشاد

فاطمي اردستاني

1376

هزينه رفاهي ماليات تورمي

24       

علي

فرح‌بخش

1376

تأثیر عوامل اقتصادي و اجتماعي بر جرائم

25       

سيدعلي

قاضي‎عسكر

1376

فولاد ايران: مصرف گذشته، حال، آينده

26       

كورش

لقايي

1376

تورم و رشد اقتصادي

27       

پويان

مشايخ آهنگراني

1376

برآورد سيستم‎ معادلات ‎تقاضا با توجه‎ به ‎نقش ‎مشخصه‎هاي‎ اجتماعي‎ خانوار (با استفاده از اطلاعات تابلويي Panel Data)

28       

محمدرضا

ميرحسيني

1376

بررسي تابع تقاضا براي پول در ايران با تأكيد بر انتظارات و شرايط عدم اطمينان

29       

پيمان

ناصري نيا

1376

كاربرد آناليز فعاليت در مدل‌های توليد و تخصيص

30       

اسلام

ناظمي

1376

بررسي آثار سیاست‌های مختلف تجاري ايران

31       

لادن

نوروزي

1376

بررسي تأثیر عوامل اقتصادي و اجتماعی بر ميزان باروري زنان در ايران

32       

مينا

هامون

1376

تحليل سودآوري طرح متانول خارک در شرایط عدم اطمینان به روش تحلیل نفع هزينه

33       

محمد

پهربد

1377

برآورد تابع تقاضاي حامله‌ای انرژي در بخش خانگي و برآورد سوبسيدها

34       

مصطفي

تيماجچي

1377

بررسي ‎و محاسبه ‎کشش‌های ‎حامل­های ‎سوخت ‎اتومبيل‎ واري‎وعوامل‎مؤثردرآن‎بااستفاده‎از الگوهاي سوخت

35       

بابك

تيمورپور

1377

بررسي رابطه بين ريسك و بازده شرکت‌های بورس اوراق بهادار

36       

كريم

جعفر قمي

1377

الگوي‎رفتاربارومصرف‎انرژي‎فصلي‎شبكه‎برق:روش‎‎تخمين اجزاء‎‎مشاهده‎پذير در حوزه‎زمان‎با استفاده‎از فيلتر كالمن

37       

منصوره

جيحاني­كوهبناني

1377

تخمين تابع عرضه نيروي كار زنان در ايران

38       

سيدحسن

ديباج

1377

سنجش بهره‎وري واحدهاي مولد انرژي با استفاده از تحليل پوشش داده

39       

سيد محمد

سادات حسيني

1377

شبيه‎سازي حمل و نقل كالا در درياي خزر

40       

سيد محمد

شمس‎الدين

1377

اثر كاهش ارزش­پول در بازارهاي غيررسمي پول و ارز بر متغيرهاي كلان اقتصادي

41       

مازيار

صالحي

1377

بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مؤثر بر مهاجرت داخلي (مورد ايران)

42       

مازيار

طاهري

1377

كاربرد روشي براي ارزيابي ملي طرح تأسيس شركت مشترك شيرآلات صنعتي

43       

شهاب‎الدين

طوبايي

1377

حل جريان تعادلي با توابع زمان سفر حجم چند متغيره در شبكه‎هاي واقعي

44       

علی‌محمد

عالي­چي

1377

تخمين يك تابع عرضه بهينه براي نفت در ايران

45       

مهرداد

عليمرادي

1377

روشي براي طراحي مسيرهاي خطوط اتوبوس‎راني

46       

حميدرضا

قجر

1377

ارزيابي قابليت اطمينان در شبكه‎هاي حمل و نقل

47       

مهرداد

قرشي

1377

تعيين روند بهينه پرداختهاي انتقالي بين نسلي براي گريز از تله فقر

48       

مجتبي

قلي‎زاده

1377

بررسي بهره‎ وري كل عوامل (TFP) در بخشهاي اقتصادي بدون نفت كشور

49       

محمدرضا

معيني فرد

1377

بررسي نظريه كارآيي و مدل قيمتگذاري‎دارايي هاي سرمايه‎اي (C.A.P.M) در بازار بورس ايران

50       

آرش

مهديان

1377

بررسي تحليلي روند فقر و سیاست‌های تعديل اقتصادي طي سالهاي 1374- 1368

51       

رضا

مهم كار خيرانديش

1377

بررسي روندتغييرات‎تحرك‎درآمدي‎دربين‎خانوارهاي ايراني طي سالهاي 71 تا 74 و علل مؤثر بر آن

52       

عباس

بخشیانی

1378

تخمين هزينه سرمايه صنايع فعال در بورس اوراق بهادار تهران

53       

افشين

جعفري­مژدهي

1378

برآورد هزينه رفاهي انحصارها و فعالیت‌های رانت‎جويانه در بخش صنعت

54       

روزبه

حسيني

1378

تخمين نرخ ارز واقعي تعادلي: بررسي تعادل و ناميزاني در نرخ ارز

55       

اميرحسين

حكيم هاشمي

1378

برآورد جدول مبداءومقصد در شبكه­جاده‎اي بين­شهري با­استفاده از­شمارش ترافيك

56       

مهدي

رفيعي تفرشي

1378

استقلال بانك مركزي، مباني و جنبه‎هاي كاربردي در ايران

57       

علي

سعدوندي

1378

بررسي متغيرهاي عملكردي در سطح فعالیت‌های‎صنعتي در قالب مطالعات SCP

58       

حسين

عسگري

1378

شناسايي تابع هزينه صنعت سيمان و كاربردهاي أن

59       

عليرضا

گازراني

1378

برآورد کشش‌های جانشين نهاده‎هاي توليد در صنايع ايران

60       

محمدرضا

محسن زاده

1378

بررسي ظرفيت و عملكرد حركت گردش به چپ در تقاطعهاي زمانبندي شده

61       

اميرحسين

مرمرچي

1378

عوامل مؤثر بر بافت سرمايه و نسبتهاي اهرمي در شرکت‌های صنعتي پذيرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

62       

سحر

نظامي تفرشي

1378

معرفي اتحاد­پولي­اقتصادي اروپا: بررسي روابط­تجاري دوجانبه ايران و اتحاديه­اروپا

63       

عليرضا

ابراهيمي­­ازندرياني

1379

بازتوزيع درآمد و اندازة دولت

64       

عليرضا

بحري

1379

برنامه‏ريزي تعميرات هواپيمايي ايرباس

65       

رضا

بختياري كشكجاني

1379

جايگاه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه و عوامل مؤثر بر جذب آن

66       

مهدي

بيگدلي

1379

برآورد تابع تقاضاي بخش بهداشت و درمان با استفاده از مدل AIDS براي سالهاي 77-1371

67       

مسعود

حامدي

1379

برنامه‏ريزي براي تعمير و نگهداري شبكة راهها با استفاده از الگوريتم ژنتيك

68       

پريسا

حسيني‏اردهالي

1379

بررسي فرآيند­تصميم‏گيري درمورد­مهاجرت: کاربرد مدل­اريب ناشي از خودانتخابي

69       

رحمان

خاكبان

1379

برآورد دستگاه معادلات تقاضاي (AIDS) براي اقلام يارانه‏اي خانوارهاي شهري و روستايي طي سالهاي 1369 تا 1377

70       

علي

دادپي

1379

پس‎انداز در ايران و عوامل مؤثر بر روند بهينه آن

71       

يزدان

رضايي

1379

بررسي نتايج اعمال سیاست‌های حمايتي در اقتصاد ايران

72       

فرهاد

رمضان

1379

بررسي رفتار قيمت در بازار سلف طلاي تهران

73       

شهرام

سخنور

1379

تحليل هزينه فايدة پروژه‏هاي زيربنايي با استفاده از تئوري كالاي عمومي (تحليل موردي: سد مخزني شفارود)

74       

علي

طلوع

1379

بررسي اثرات تورمي انتشار اوراق مشاركت

75       

حجت‏اله

قندي

1379

نقش دولت در اجراي قراردادها و اثر آن بر عملكرد اقتصادي

76       

بهزاد

كاشفي‏پور

1379

ارزيابي يك سيستم نگهداري و تعمير شبكة جاده‏اي برمبناي تصميم‏گيري ماركوف در شبكه‏هاي تصادفي با اندازة واقعي

77       

مرجان

كركوتي

1379

رفاه خانوار و همسنگ هزينة سرانة كودكان برحسب جنسيت و سن

78       

مهدي

نجف‏زاده

1379

تجديدنظر در فرضية برنامه‏ريز مركزي در الگوي رشد نئوكلاسيك

79       

فرهاد

ابوالقاسمي

1380

كاربرد الگوريتم سيستم مورچه‌ها در مسئله طراحي شبكه

80       

محمديوسف

اخوين­سهرابي

1380

سهم يارانه‌ها از عوامل مؤثر بر تابع تقاضاي فرزندان

81       

كورش

اديب

1380

كاربرد­الگوريتم­ژنتيك در حل­مسئله برنامه‌ريزي­تعميرات و تخصيص­هواپيما­به پرواز

82       

ابراهيم

اقبال­اخلاقي

1380

مسأله­طراحي شبكه­حمل­ونقل براساس قابليت اطمينان و حل آن با­استفاد از الگوريتم ژنتيك

83       

سيدمهدي

بركچيان

1380

بررسي رابطه نا برابري و توزيع در آمد

84       

سروا

جديديان

1380

پوشش ريسك صادرات نفت از طريق بازارهاي سلف

85       

سيدمحمدمهدی

حسيني

1380

بررسي عوامل­مؤثر بر تصميم‏گيري خانوارهاي­شهري استان­تهران در انتخاب مسكن

86       

مهدي

راستاد

1380

توسعه مالي و توسعه اقتصادي: مطالعه مقايسه‌اي كشورهاي صادر كننده نفت با كشورهاي آسياي جنوب شرقي

87       

اميرسينا

ساعدي

1380

بررسي عوامل مؤثر بر دستمزد در بخش خدمات ايران

88       

بهمن

سيدزارع

1380

تخمين فرار ماليات بر درآمد اشخاص­حقيقي در­ايران و شناسايي عوامل مؤثر بر آن

89       

حامد

شادكام

1380

رجعت به ميانگين و استمرار قيمت سهام و كارايي بازار كشورهاي در حال توسعه

90       

ارشيا

صادقي‏نژاد

1380

برنامه‏ريزي استراتژيك شرکت‌های صنايع غذايي كودك (مورد: شركت تورنگ)

91       

مهدي

ضرغامي

1380

استفاده از تصميم‌گيري چند معياره در مديريت تامين و تقاضاي آب

92       

محمدرضا

طوسي

1380

بررسي­نقش برخي از پارامترهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي برروند پديده مهاجرت مغزها

93       

ابراهيم

عظيمي

1380

استفاده از برآورگر متغير ابزاري در مطالعه مشاركت زنان در بازار كار

94       

احمد

فرخنده

1380

پيش‌بيني و كنترل آلودگي هوا در يك منطقه مطالعه موردي: شهر تهران

95       

رسول

كاظمي

1380

بررسي اثر سهم جمعيتي نسل جوان بر نرخ بيكاري و اشتغال در بازار كار ايران

96       

سپيده

كاوه

1380

بررسي تقاضاي صادرات كالاهاي غيرنفتي در ايران سالهاي 1378-1338

97       

رضا

مرشدخاني

1380

بررسي­رابطه­بين نرخ­بازگشت­و­ريسك در بورس­تهران با­استفاده از­مدلTGARCH

98       

رشيد

نيكزاد

1380

كاربرد تئوري قرارداد بهينه در طراحي فرآيند خصوصي‌سازي

99       

احسان

هنرورقيصري

1380

تصحيح ماتريس مبدأ مقصد همگاني به كمك اطلاعات شمارش حجم

100    

عليرضا

ابراهيم

1381

بررسي اثر برخي از عوامل شكل دهنده زير ساختار اجتماعي بر بهره­وري و ستانده سرانه نيروي كار در كشورهاي مختلف

101    

آلاله

اديب

1381

مقايسه كارايي الگوريتم­هاي­تخصيص­ترافيك: تركيب محدب، نامساوي­هاي­تغييري­و­تكميلي

102    

كاوه

اكرم

1381

بررسي پديده تبعيض دستمزدي بر روي زنان در ايران

103    

كامران

بهشتي زواره

1381

بررسي اثر مشاركت زنان در بازار كار بر روي نابرابري درآمد خانواده­ها

104    

جهانگير

حيدري

1381

امكان­سنجي ايجاد مسير ويژه اتوبوس حدفاصل ميدان رسالت- پل نياوران

105    

مسعود

رحيميان

1381

حل شبكه به روش بسط مجازي به همراه كاربرد دو روش بر روي مسئله واقعي از شبكه حمل و نقل كشور

106    

اميرعباس

رهنمايي‌فر

1381

انتخاب قاعده بهينه شاخص‌بندي دستمزد با توجه به نوسانات صادرات

107    

آرش

زنديان

1381

تحقيق و توسعه نوآوري و تأثیر آن بر رشد اقتصادي

108    

علي

سرزعيم

1381

تأثیر شوكهاي نفتي بر متغيرهاي اقتصادي

109    

كيارش

سلاجقه

1381

ناميزاني هاي نرخ ارز در ايران: بررسي بازارهاي موازي ارز و تخمين نرخ ارز حقيقي تعادلي

110    

مهدي

سلطاني محمدي

1381

بررسي اثرات اقتصادي تجارت الكترونيكي بر رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

111    

پرهام

سيدين

1381

بررسي اثر محروميت نسبي بر مرگ‌ومیر سطوح درآمدي مختلف در ايران

112    

نسترن

عادلي رانكوهي

1381

بررسي عوامل مؤثر در بروز و يا تشديد بحرانهاي ارزي با توجه به اثرات خاص كشورها

113    

ليلا

فريور

1381

بررسي ناكارايي تكنيكي در صنايع كشور براساس برآورد توابع توليد مرزي تصادفي با استفاده از روش تحليل داده‌ هاي تابلويي

114    

حسن

كريمي

1381

اندازه‌گيري رانت‌جويي ودجه‌اي در ايران: مطالعات مقطع عرضي و سري زماني

115    

جمشيد

لقايي

1381

طراحي يك شبكه خط لوله در يك سيستم حمل و نقل تركيبي

116    

فاطمه

محمدي گهرويي

1381

برآورد تابع توليد مرز تصادفي براي سنجش ناكارايي فني و بررسي عوامل مؤثر بر ميزان ناكارايي بنگاههاي صنعتي كشور با استفاده از اطلاعات تابلويي

117    

شهاب

نفيسي

1381

رابطه سرمايه انساني و رشد اقتصادي با تاكيد بر نقش توزيع تحصيلات نيروي كار: مورد ايران سالهاي 1345-1379

118    

حميدرضا

نورعليزاده

1381

مروري بر تئوري كارايي بازار سرمايه و بررسي شكل ضعيف كارايي بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران و ارزيابي شاخص بورس تهران TEPIX

119    

پدرام

نوغاني­ارستاني

1381

ارزش دارايي‌ها و چرخه‌ هاي اقتصادي

120    

رضا

ابراهيمي

1382

بررسي آلودگي هوا به عنوان اثر جانبي منفي ناشي از مصرف انرژي از طريق چگونگي تاثيرپذيري نشر مواد آلاینده نسبت به تغيير قيمت حامل هاي انرژي در بخش صنعت

121    

عليرضا

جهان انديش

1382

مقايسه‌هاي بين‌المللي درآمد سرانه : مطالعه موردي ايران

122    

مريم

رمضاني

1382

بررسي وضعيت درآمد در مناطق شهري طي برنامه پنج ساله بودجه

123    

عليرضا

ساعدي

1382

الگوي اقتصاد سياسي رانت جويي از ديدگاه تبليغات و مشروعيت سياسي

124    

بهروز

سليماني

1382

يك الگوي خود همبسته برداري ساختاري براي اقتصاد ايران

125    

عليرضا

صادقي

1382

تخمين بازده انتظاري توسط الگوي قيمت­گذاري در بورس اوراق بهادار تهران

126    

غلامرضا

طالبيان

1382

سرمايه انساني و رشد اقتصادي در ايران

127    

ايمان

عابديني

1382

زمانبندي حركت قطارها با استفاده از روش ابتكاري جستجوي مبتني بر منع

128    

مريم

عامري

1382

مسئله انتخاب و زمان بندي پروژه ها در طراحي شبكه چند دوره‌اي

129    

محمدعلي

عبديها

1382

بررسي ساختار هزينه نيروگاههاي بخار با ارائه يك الگوي پويا

130    

اسداله

عطارزاده

1382

كاربرد الگوي دياموند جهت ايجاد نظارت و انگيزه در بانكداري

131    

مينا

مجتهدزاده

1382

طراحي ساختار كاربري هاي شهري در راستاي خطوط حمل و نقل سريع

132    

كتايون

محبي

1382

تأثیر تصادفات بر زمان سفر شبكه شهر تهران

133    

فرشته

محمودیان

1382

مدل تعديل بافت سرمايه شرکت‌های پذيرفته شده در بورس تهران

134    

آناهيد

ميرزاده

1382

بررسي عوامل تعيين كننده دستمزدها و تغييرات آن در بخش اقتصاد ايران

135    

علي

نوريان

1382

كج منشي‌هاي درمان، تشريح­منطق و انجام آزموني براي بهبود سیاست‌های بيمه‌اي در ايران

136    

احمد

وحيديان

1382

طراحي سيستم تاكسيراني ( مطالعه موردي مشهد)

137    

مهدي

تمسكي بيدگلي

1383

ارائه معيارهايي جهت تعيين اولويتهاي سرمايه‌گذاري صنعتي با توجه به تخمين بهره‌وري زيربخشهايي با كد Isic دو رقمي

138    

مرتضي

رجائي

1383

محاسبه نرخ بازدهي خصوصي مقاطع تحصيلي آموزش ايران

139    

رضا

رسولي شميراني

1383

بررسي و تعيين عوامل موثر بر درآمد خانوار در كشور

140    

بهزاد

شيرازي­رومنان

1383

رابطه بين سطح و رشد اندازه دولت با سطح و رشد اقتصادي در ايران

141    

حميدرضا

عظيمي‌فر

1383

ارزيابي اقتصادي- اجتماعي راه آهن برقي تهران- اصفهان

142    

مريم

كاظمي منش

1383

بررسي تغييرات نرخ بهينه پوشش ريسك در بازار نفت

143    

حسن

كوهي

1383

توليد­گزينه هاي ممكن قطار سبك شهري با استفاده از الگوريتم سيستم مورچه اي

144    

آلاله

ماني

1383

تعديل شاخص كل بورس تهران مبتني بر سهام شناور آزاد

145    

رهي

ابوك

1384

برآورد تابع هزينه و كشش هاي جايگزيني نهاده هاي توليدي در صنعت ايران

146    

سميه

احمدي

1384

بررسي­اثر­آزادسازي تجاري بر­تقاضاي نيروی­كار بخش صنعت­كشورهاي شرق آسيا

147    

زهره

پندي

1384

بررسي اثر تجارت و آزادسازي تجاري بر­رشد اقتصادي در كشورهاي نيمه صنعتي

148    

بهناز

جلالي­فر

1384

شبیه‌سازی يك بازار مصنوعي متشكل از افراد نامتجانس

149    

شعبانعلي

دهقان

1384

تخمين ريسك نرخ بهره در سيستم بانكي ايران

150    

مصوره

رحيمي­نجات

1384

برآورد ميزان انتشار آلاینده ها از منابع متحرك

151    

سيدحسين

سجادي­فر

1384

بررسي اقتصادي تقاضاي آب مسكوني

152    

حميد

سعيدي

1384

برآورد هزينه رفاهي انحصار در صنعت خودروي ايران

153    

مهدي

شجاع

1384

بررسي اثرات هزينه هاي دولتي بر نرخ ارز

154    

حسن

صباغي

1384

بررسي ارتباط آموزش مادر و مرگ‌ومیر كودكان

155    

كامران

عليپور­سراجي

1384

بررسي تعادل كورنو- نش در بازار برق چند بنگاهي

156    

زهرا

قبادي

1384

تخمين هزينه و فايده صادرات گاز ايران به اروپا

157    

عليرضا

كنعاني

1384

تخمين­ريسك بروز بحران­هاي­ارزي در كشورهاي صاحب­منابع­نفتي با استفاده از الگويklr

158    

متين

لباني­مطلق

1384

عوامل موثر بر رشد بخش صنعت، كشورهاي شرق آسيا

159    

افسانه

مستوري

1384

بررسي رابطه بين سياست تقسيم سود و ارزش بنگاه در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

160    

سيدمصطفي

موسوي­كرچائي

1384

بررسي الگوي تقاضاي نيروي كار تحصيل كرده و پيش بيني تقاضاي جايگزيني نيروي كار

161    

آرش

آزرمي

1385

قرارداد بهينه سرمايه گذاري بانكي براساس مدل كارفرما كارگزار

162    

نامدار

افروغ

1385

مدل انتخاب قطار با در نظر گرفتن مطلوبيت  مسافرين

163    

اميد

باقري

1385

برآورد نرخ بازدهي تجربه

164    

ميثم

زارع

1385

تعيين اثرات ضريب ريسك گريزي نسبي و كشش جايگزيني بين زماني

165    

اسماعيل

سالم

1385

رابطه پس انداز و درآمد خانوارهاي ايراني آزمون فرضيه هاي مصرف كينز

166    

مهدي

فيضي

1385

پيش بيني قيمت نفت خام بر اساس روش فيگارچ

167    

احسان

قطبي

1385

بررسي عوامل حضور شرکت‌های چند مليتي در كشور ميزبان

168    

علي

مزيكي

1385

اثر سیاست‌های اقتصادي دولت بر توزيع درآمدها در ايران

169    

حسام

ملائكه

1385

بررسي اثر تغييرات نقدشوندگي سهام بر وزن بهينه سبد دارايي

170    

احسان

ابراهيمي­كلهرودي

1386

تجزيه­و­تحليل اقتصادي­اجتماعي كاربرد اتانول­زيستي به­عنوان جايگزيني براي­بنزين

171    

نسترن

اكبري

1386

شناسايي عوامل موثر بر ريسك افراد و محاسبه احتمال تصادف مشتريان تمديدي بيمه بدنه اتومبيل پارسيان با  استفاده از رگرسيون لجستيك

172    

حميد

بوستاني­فر

1386

مدل­سازي و تخمين عايدي موجودي و جايزه ريسك در قراردادهاي آتي نفت

173    

آيلر

پورمحمد

1386

بررسي­تخصص­گرايي صادرات­گروه­هاي­كالاي­عمده از­كشورهاي­جنوب­شرق­آسيا و­اقيانوسيه

174    

كريم

حسني

1386

برآورد تأثیر ناكارايي قيمتي و تكنيكي بر تخصيص بهينه نهادها و تخمين كشش هاي قيمتي و جايگزيني بين عوامل توليدتوسط تابع هزينه

175    

طهورا

خبازي

1386

بررسي رفتار دوره اي بازار مسكن

176    

هادي

خسروابادي

1386

برآورد مدل تعادلي بازار خودرو با رويكرد انتخاب گسسته

177    

سهيل

رشيد­نديمي

1386

بررسي­بهره­وري حاشيه­اي نيروي­كار در پرتو تحصيلات در بنگاه­هاي­خصوصي­صنتي كشور

178    

مريم

سامي

1386

تأثیر شوك پولي بر شاخص كل قيمت بازار سهام

179    

علي

صدري­اصفهاني

1386

بررسي مزيت نسبي پتروشيمي تبريز

180    

مهدي

فدايي

1386

بررسي عوامل موثر بر تقاضا براي خودروسواري در ايران با استفاده از داده هاي بودجه خانوار

181    

محمود

فرخي­كاشاني

1386

تخصيص هزينه ساخت باند فرودگاه به­انواع مختلف هواپيماي استفاده كننده از آن

182    

ميثم

نصيري­احمدآبادي

1386

بررسي ميزان تأثیر بانكداري الكترونيك بر كارايي عملياتي بانك ها

183    

محمدرضا

پاپن

1387

بررسي اثر تحقيق و توسعه بر نوآوري و رشد اقتصادي

184    

ياسر

پاكزاد

1387

بررسي تأثیر سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در سه گروه از كشورها

185    

سيدجواد

توحيدي­كاشاني

1387

برآورد نرخ­هاي بهينه ماليات بر درآمد

186    

مهدي

حميدي­صحنه

1387

بررسي درجه انحصار سيستم بانكداري و تأثیر ورود بانكهاي خصوصي

187    

مريم

ساروقي

1387

استفاده از مدل‌های ARCH در تخمين ارزش در معرض ريسك

188    

مهدي

صادق­زاده

1387

بررسي سرمايه­گذاري­در بخش توليد­نفت و توسعه ميادين­نفتي­در شرايط نااطميناني

189    

سروش

صوفي­سياوش

1387

تعيين مشخصه­هاي اصلي تقاضاي مسكن در مناطق ايران

190    

وحيد

ضرابي

1387

بررسي عوامل موثر بر سن ازدواج زنان در ايران

191    

زهرا

علي­بخشي

1387

بررسي عوامل موثر در مشاركت زنان در نيروي كار

192    

سعيده

كشاورز

1387

بررسي رابطه وضعيت اقتصادي خانوار مرگ‌ومیر كودكان زير يك سال در ايران

193    

فرشيد

گوهري­قرائي

1387

بررسي رابطه درجه بازبودن اقتصاد با رشد اقتصادي

194    

روشنك

مهدي­زاده

1387

مطالعه كارايي هزينه سيستم بانكي كشور با استفاده از رويكرد مرزي تصادفي با توجه به مقررات زدايي­هاي سالهاي اخير

195    

محمدرضا

گل­صفتان

1388

تعيين برخي از پارامترهاي موثر در شكل­گيري جغرافياي ايران و جهان

196    

مهرناز

اصفهاني

1392

يك سيستم تقتضاي هم­جمعي برداري براي انرژي خانوار شهري در ايران

197    

سروش

باقري

1392

نوسانات قيمت­نفت و رفتار اقتصاد­كلان: مطالعاتي­پيرامون­يك­كشور صادركننده­نفت

198    

مجتبي

غفاري­دهنوي

1392

نقش نهادها در نابرابري و فقر

199    

سميرا

غلجه

1392

فشار بازار ارز در اقتصاد ايران (رويكرد ماركوف سوييچينگ)

200    

سيدمسعود

قاضي­نوري

1392

اثر پس انداز بر تعادل بلندمدت: رويكرد نسل هاي همپوشان با سرمايه انساني

201    

محمد

كوثري

1392

يك مدل ساختاري بلندمدت براي تبيين بازار مسكن ايران

202    

مرتضي

پورسيف

1393

تأثیر ساختار مالكيت بر عملكرد شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك صنعت

203    

امين

زاده حسين­ويراني

1393

آثار سرريز تلاطم بازارهاي مالي بر ارزش در معرض ريسك بازار طلا

204    

مرتضي

زارع

1393

شناسايي مكانيزم سياست پولي از طريق كانال اعتباري

205    

ماهيار

زندوكيلي

1393

بررسي تأثیر فناوري اطلاعات بر كارايي هزينه­اي بانك­هاي ايران

206    

امير

شاملويي

1393

بررسي ارتباط مصرف انرژي و توليد ناخالص داخلي در مجموعه اي از كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا

207    

مینا

صداقت­نوری

1393

مطالعه صرف ریسک آتی: آزمون فرضیه برابری بهره ÷وشش داده نشده و صرف ریسک ارز با استفاده از مدل گارچ

208    

مريم­السادات

طباطبايي

1393

تعامل سیاست‌های پولي و مالي در كشور صادركننده نفت

209    

مختار

طبري

1393

اثر سريز­مالي و تابع عكس­العمل­تلاطم، مطالعه موردي سه بازار عمده نفت، طلا و نرخ ارز

210    

راحله

فلاحتی­عنبران

1393

بررسی اثر رقابت بر مطالبات معوق بانک های ایران

211    

شهرزاد

كاظمي

1393

بررسي علل تحولات مشاركت و باروري زنان در ايران

212    

ابوالفضل

كريمي­ورزنه

1393

مدل ماركوف سوييچينگ با تابع احتمال انتقال متغير و تابع ربط مقدار كرانگين تعميم­يافته

213    

نجمه

كوچك­پور

1393

اثر جهاني شدن بر فقر

214    

شيوا

كياني

1393

تأثیر عوامل اقتصادي- اجتماعي بر باروري

215    

طاهره

کرونی

1393

مطالعه عوامل تعیین کننده ی صرف ریسک در بازار آتی نفت خام

216    

سيدمحمدعمر

مجيدي­رودكناري

1393

قيمت گذاري بلوكي برق

217    

هدی

ودیعتی

1393

رابطه مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی

218    

علیرضا

آبرومند

1394

مکان­یابی هاب و کارایی هزینه در خطوط هوایی ایران

219    

مریم

اشرفی­زاده

1394

بررسی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر قیمت سهام در ایران با استفاده از مدل

220    

امیر

بشیری­پور

1394

انتشار فضا-زمانی قیمت­های مسکن در ایران

221    

سارا

پورادبی

1394

نفت و مکانیزم انتقال آن در بازار مسکن

222    

فاطمه

جلالی­طهرانی

1394

برآورد­ناکارایی فنی­و­تخصیصی در صنعت­ایران شامل­کارگاه­های­صنعتی­10­نفر­کارکن و بیشتر

223    

اسما

حاجی­علیاری

1394

بررسی عوامل موثربر انتشار گاز co2 در استان های کشور: رهیافت اقتصادسنجی تابلویی

224    

مجید

حیدری

1394

بازگشت به میانگین در بازار بورس کشورهای منطقه منا

225    

محمود

شهبازی

1394

تخمین پویای تقاضای انرژی در صنعت ایران و اثر آن بر انتشار آلاینده­های زیست­محیطی

226    

علی

شیرازی­رومنان

1394

رابطه میان قیمت مسکن و اعتبارات

227    

مصطفی

صابر

1394

عوامل توسعه­ای موثر بر مهاجرت بین استان­ها

228    

زهرا

عبدی

1394

تجارت بین­الملل و اثر تعرفه­زیست­محیطی و فن­آوری جذب و ذخیره سازی کربن بر رفاه

229    

زهرا

قراخانلو

1394

اثر ذخیره­سازی تجاری غیرمنتظره بر مبنا و تغییر رژیم

230    

فروغ

کریمی­امیرکیاسر

1394

اثر سرمایه­گذاری در مسکن بر سبد خانوار

231    

امیر

گودآسیایی

1394

اندازه­گیری اثر تحریم­ها بر ارزش شرکت هدف: شواهدی از بورس اوراق بهادار بعد از تحریم­های اتحادیه اروپا

232    

محمدعلی

مختاری

1394

امکان­سنجی محاسبه شاخص فقر چندبعدی برای ایران

233    

مرضیه

مطفف

1394

رابطه استراتژیک بین کارتل عرضه کننده سوخت­های فسیلی و ائتلاف کننده آن: رویکرد بازی پویا

234    

شهرزاد

مطلبی­زاده

1394

بررسی تاثیر تاسیس مناطق ویژه­اقتصادی بر مبادلات­تجاری با روش DID: مطالعه موردی بندر شهید رجایی

235    

میثم

مظاهری

1394

بررسی­آثار پرداخت وجه­نقد بر­تغذیه و سهم هزینه مواد­غذایی­از هزینه­های مصرفی خانوار، مطالعه موردی پرداخت یارانه نقدی در ایران

236    

سعیده

مهدوی

1394

ملاحظات استانداردهای زیست محیطی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی

237    

المیرا

میرابوالفتحی

1394

نظم­های آماری اقتصاد ایران

238    

مهدی

نادری

1394

سیاست­های کاهش آلودگی: واردات در مقایسه با استاندارد آلودگی

239    

مهناز

ابراهیمی

1395

به­کارگیری روش­های تصمیم­گیری چند­معیاره­فازی در الویت­بندی­استراتژی­های توسعه منابع انسانی

240    

فهیمه

ابراهیمی­صدرآبادی

1395

برآورد عوامل موثر بر تجارت بین کشورهای­منتخب عضو اکو با استفاده از مدل جاذبه

241    

محمدرضا

اخوان­آریج

1395

بررسی تاثیر شوک­های­عرضه و تقاضای­نفت بر متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی ایران

242    

مریم

آراسته

1395

بررسی تطبیقی پولی در ایران با استفاده از شاخص دیویژیا و نقدینگی

243    

زینب

اویسی

1395

بررسی­استخراج­منابع­تجدیدناپذیر با­محدودیت­سازنده­های­زمین و امکان­کشف­منابع جدید

244    

امیر

جانجانی

1395

شناسایی­شاخص­های­توسعه­مبتنی­بر حمل­و­نقل­همگانی و مدلسازی­عوامل موثربر میزان استفاده از مترو، (نمونه موردی: شهر تهران)

245    

فاطمه

جعفرخان

1395

ارائه مدل ریاضی استوار . انعطاف پذیر و روش حل ابتکاری برای مسئله تولید موجودی و مسیریابی فراورده های خونی

246    

مجتبی

حمید

1395

مسئله زمان بندی اتاق های عمل به منظور بهینه سازی میزان اضافه کاری، بهره وری اتاق عمل و زمان انتظار بیماران در یک بیمارستان بزرگ

247    

محمدامین

حنیفی

1395

بررسی اثر نگرش افراد بر رفتار تغییر وسیله: مطالعه موردی شهروندان تهرانی

248    

محمدجواد

خسروسرشکی

1395

درجه عبور نرخ ارز در دوران تنگنا و گشایش ارزی

249    

محدثه

درودیان

1395

مسئله مکان یابی بندرخشک با استفاده از مدل مکان یابی هاب با حمل و نقل چندوجهی در شرایط عدم قطعیت تقاضا: مطالعه موردی ایران

250    

حمید

زارعی

1395

مدل­سازی و ارزیابی عدالت در حمل و نقل همگانی شهری (نمونه موردی: کلان شهر تهران)

251    

نیلوفر

زنگی­آبادی

1395

تخصیص دروازه­های پرواز با رویکرد­چند­معیاره در فرودگاه بین­المللی امام­خمینی تهران

252    

فاطمه­زهرا

سبحانی

1395

آیا شرکت در بازار صادرات موجب افزایش بهره وری می شود؟ شواهدی از کارگاه صنعتی ایران (1390-1382)

253    

احسان

سلمانی

1395

زمان­بندی یکپارچه کارگاه­های باز با درنظرگرفتن زمان­های حمل و نقل تحت شرایط عدم قطعیت

254    

وحید

شادرام

1395

رقابت انحصاری چندگانه پویا با­فرض چسبندگی قیمت­ها در شرایط نااطمینانی

255    

سیده­شیوا

شاهمیری

1395

استخراج منابع­فسیلی و سرمایه­گذاری سوخت­جایگزین: یک تعامل استراتژیک

256    

زهرا

شریفی

1395

بررسی تحولات نظری اقتصاد رشد و تبیین عوامل تفاوت درآمد سرانه بین کشورها

257    

مینا

صحرایی

1395

نرخ ارز واقعی تعادلی و مداخلات در بازار ارز خارجی

258    

مجتبی

عبداله­زاده

1395

اثر درآمدهای نفتی بر نسبت مصرف به ثروت­کل در یک کشور­صادرکننده نفت

259    

ماریه

علاقبند

1395

زمان بندی قطارهای باری در یک مسیر دوطرفه با تابع هدف کمینه سازی مجموع زمان در سفر بودن قطارها و تخصیص محموله های باری به قطارها

260    

محمد

علیخانی

1395

آزمودن فرضیه بازار تطبیقی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

261    

ایرج

فیروزی

1395

مدل انتخابی شیوه­های حمل­و­نقلی سفرهای­تحصیلی  دانش­آموزان دبستانی و دبیرستانی

262    

فاطمه

قاسم­آهنگری­

1395

بررسی­رابطه­ثمرات­رفاهی و ذخایر­تجاری­نفت­خام (رویکرد مارکوف­سوییچینگ)

263    

شهلا

قربانی

1395

مسئله زمان بندی متمرکز پرستاران با توجه به سازگاریهای شخصیتی آنان

264    

عاطفه

قهرمانی­دیزج

1395

بیشینه­کردن ترجیح پرستاران و استفاده­مناسب از مهارت­های آنان در مسئله­ی زمانبندی پرستار

265    

محمدحسین

گوزلیان

1395

بهینه سازی سبد سهام بادرنظر گرفتن رفتار فرد معامله گر

266    

مهرناز

لولوئی

1395

تعادل کارتل فرینچ با تقاضای پویا

267    

امیر

مدحج

1395

تبیین الگوی شاخص های رقابتی صادرات ایران و ارتباط آن با عوامل صنعتی

268    

احسان

مرادی

1395

اثر ساختار­حقوقی و مقررات­زدایی بر سرمایه­گذاری مستقیم­خارجی: تحلیل داده تابلویی

269    

عالیه

ناظمی

1395

تجزیه عوامل نوسانات قیمت نفت خام با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری

270    

المیرا

نصری­نصرآبادی

1395

تعادل بازار برق و انگیزه سرمایه گذاری جدید

271    

مژگان

نوروزی­جعفری

1395

زمانبندی کامیون ها با درنظر گرفتن باراندازی عبوری به عنوان عامل چهارم