تماس با ما

رئيس گروه:   آقاي دكتر اکبر میرزانژاد جویباری

كارشناس گروه: خانم نقیب زاده

مسئول دفتر :   

نشاني:تهران- ضلع شمالي كاخ نياوران - خ شهيد مختارعسگري(خ جمال آباد) - پلاك 6 كدپستي : 1978911114

تلفن: 22802709- 26116754

پست الكترونيكي:

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved