موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور، در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد
دکتری:
حقوق خصوصی
علوم اقتصادی
مدیریت
کارشناسی ارشد:
مدیریت دولتی
مدیریت بازرگانی
مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی
توجه: این موسسه در سال 1396 برای  دوره دکتری دانشجو نمی پذیرد.
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved