موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور، در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

 

 

مقطع

رشته

گرایش

دکتری

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

علوم اقتصادی

اقتصاد پولی

اقتصاد مالی

توسعه اقتصادی

مدیریت دولتی

تصمیم­ گیری و خط ­مشی­ گذاری عمومی

مدیریت تطبیقی و توسعه

 

 

 

مقطع

رشته

گرایش

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

مهندسی صنایع

سیستم های کلان اقتصادی-اجتماعی

علوم اقتصادی

اقتصاد نظری

مدیریت دولتی

خط­ مشی ­گذاری

توسعه و تطبیق

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

بازرگانی بین­ المللی

مدیریت صنعتی

زنجیره تامین