معرفی دفترهیئت علمی

شرح وظايف دفتر هيئت علمي :

- اعمال و اجراي قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي استخدامي اعضاي هيئت علمي .
- پيش بيني كادر هيئت علمي واحدهاي آموزشي و پژوهشي موسسه ضمن تماس با مسئولان مربوط .
- انجام مكاتبات مورد نياز با وزارت علوم، تحقيقات و فنْآوري جهت اخذ مجوزهاي لازم .
-انجام امور مربوط به تشكيل و تكميل پرونده استخدامي اعضاي هيات علمي بر اساس مقررات و آئين‌نامه‌هاي موضوعه .
- انجام امور مربوط به ترفيع پايه سالانه اعضاي هيات علمي بر اساس مقررات و آئين‌نامه‌هاي موضوعه .
- انجام امور مربوط به عضويت داوطلبان استفاده از طرح خدمت دوره ضرورت در دانشگاه بر اساس مقررات و آئين‌نامه‌هاي موضوعه .
- صدور انواع احكام كارگزيني اعضاي هيات علمي شامل احكام استخدامي، ترفيع، ضريب حقوق، ماموريت تحصيلي، فرصت مطالعاتي، مرخصي بدون حقوق،
تغيير عائله مندي و ارتقاء مرتبه .
- مراقبت در اجراي مقررات انضباطي اعضا ء هيئت علمي بر اساس گزارش‌هاي واصله از واحدهاي مربوط.

فهرست وظايف دفتر امور هيئت علمي
 • تشکيل کميته‌های علمي و عمومي
 • اعلام فراخوان جذب هيئت علمي
 • صدور احکام کارگزيني
 • تنظيم قرارداد همکاري
 • انجام امور مربوط به ماموريت
 • بررسي حضور و غياب استادان
 • امور مربوط به مرخصي
 • اعطاي بورس تحصيلي ( داخل و خارج از کشور)
 • معرفي براي استفاده از فرصت مطالعاتي
 • ترفيع و ارتقاء اعضاي هيئت علمي
 • انعقاد قرارداد حق‌التدريس اساتيد مدعو
 • تهيه گزارش عملكرد اعضاي هيئت علمي و اساتيد مدعو و توصيه پرداخت
 • امور هيئت مميزه
 • پيگيري و انجام امور مربوط به کميته بدوي، تجديد نظر و عالي
 • تشكيل و بروز رساني بانک اطلاعاتي استادان
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved