صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های بازرگانی خارجی

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(ده ماهه)
عنوان گزارش : بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(ده ماهه)
 ٠٨:٥١ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(در نه ماهه 1393)
عنوان گزارش: بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور( در نه ماهه 1393)
 ١٤:٥٤ - 1393/10/26 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی ایران(1388 تا نیمه اول 1393)
عنوان گزارش: بررسی تحولات تجارت گمرکی ایران(1388 تا نیمه اول 1393)
 ١٤:٥٨ - 1393/07/26 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 

 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی