عنوان درس: "فلسفه و روش شناسي اقتصاد The Philosophy and Methodology of

 Economics)

ارايه: دكتر مسعود محمدي الموتي

 

   دانلود : برنامه_درسي_فلسفه_و_روش_شناسي_اقتصاد.pdf           حجم فایل 146 KB
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved