فارسی

Ali Mazyaki

Name

Assistant Professor

Rank

(Phd in Economics (GSEFM

 Education

Economics

 Faculty

22802707-8 21 0098

 Phone

alimazyaki2000yahoo.com

a.mazyakiimps.ac.ir

 E-mail

Room 312, No. 6,  Mokhtar Asgari, Jamal Abad, Niavaran, Tehran 19789-11114, Iran.

P.O. Box: 141556314

Address

 

 

  Publication

Teaching

 

CV

 

   دانلود : resmazyaki_11.pdf           حجم فایل 149 KB
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved