مخاطبین واژه گزینی

در حال حاضر مخاطبین اصلی واژه گزینی اقتصاد، متخصصین، صاحبنظران، مدیران اجرایی در حوزه اقتصاد، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده های اقتصاد می باشند. 

فهرست دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران
اعضای هیئت علمی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved