کارگروه واژه گزینی اقتصاد

پیشینه و فرآیند کار در کارگروه

به منظور بهره‌گيري از تجارب فرهنگستان زبان و ادب فارسي در زمينه يافتن معادل‌هاي مناسب براي واژگان انگليسي، در نشست شماره 21 مورخ 19/5/1390 بخش برون‌سپاري فرهنگستان با معاون پژوهشي وقت موسسه، با همكاري موسسه و فرهنگستان براي فعاليت مشترك معادل‌يابي واژگان در 3 رشته اقتصاد، توسعه و مديريت توافق شد . سپس اين موضوع در شوراي پژوهشي شماره 31 موسسه مورخ 27/7/1390 تصويب و تفاهم‌نامه همكاري 5 ساله كارگروه واژه‌گزيني برون‌پذير اقتصاد فرهنگستان با موسسه به شماره 6860/1199 مورخ 10/12/1390 مبادله شد.

 جلسات واژه گزینی بطور منظم و بصورت دو جلسه در هرماه برگزار می گردد.

اعضای کارگروه

  اعضاي كارگروه در سال نخست، پس از بررسي‌هاي لازم و مشورت با اساتيد اقتصاد در دانشگاه‌هاي معتبر كشور به شرح زير برگزيده شدند و رزومه آنان به تاييد فرهنگستان رسيد.


پست سازمانی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک نام و نام خانوادگی  
ردیف
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
استاد 
اقتصادسنجي 
  دكتري    منصور خليلي عراقي 1  
    هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا    استاديار    اقتصاد    دكتري    حسين راغفر  2
    هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)   استاديار    اقتصاد    دكتري    احمد شعباني  3
    هيات علمي گروه اقتصاد موسسه    دانشيار  اقتصاد
دكتري
احمدرضا جلالي‌ ناييني  4
بانك مركزي 
بازنشسته 
اقتصاد
  دكتري  فيروزه خلعتبري 
 5
  سازمان برنامه و بودجه بازنشسته
  اقتصاد    كارشناسي ارشد   كاظم فرهادي  6
  هيات علمي گروه اقتصاد موسسه مربي   مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي   كارشناسي ارشد   مهرداد عليمرادي  7
 


صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved