دکتر علی جهانگیری
گروه مدیریت

   دانلود : HR..rar           حجم فایل 284 KB
   دانلود : human_resorce.pdf           حجم فایل 3400 KB
   دانلود : موانع_ارتباطات-1.pdf           حجم فایل 1303 KB
   دانلود : پژوهش_موردی(_Case_Research).pdf           حجم فایل 511 KB
   دانلود : SwarmIntel.pdf           حجم فایل 192 KB
   دانلود : Business_Intelligence.pdf           حجم فایل 1395 KB
   دانلود : artificial_inteligence.pdf           حجم فایل 273 KB
   دانلود : MIS_جلسه_دوم.rar           حجم فایل 770 KB
   دانلود : ABSalpha_intro_latest[1].pdf           حجم فایل 615 KB
   دانلود : Data_base_Design_.rar           حجم فایل 710 KB
   دانلود : MIS_جلسه_اول.rar           حجم فایل 392 KB
   دانلود : دکتر_علی_جهانگیری.pdf           حجم فایل 185 KB
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved