بسمه تعالی
کلیات دستورالعمل اعزام اعضای هیات علمی
به همایشهای علمی خارج از کشور

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي با هدف حضور فعال در همايش‌هاي معتبر بین المللی، ارایه دستاوردهای پژوهشی و نيز افزايش توان پژوهشي و آموزشي اعضاي هيات علمي خود، مزایایی را طبق شرايط و ضوابط اين دستورالعمل در نظر می‌گیرد. برخی نکات اصلی دستورالعمل به شرح زیر است:
  • اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی تمام‌وقت موسسه با رعایت مقررات این دستورالعمل، برای استفاده از مزایای آن، حداکثر دو بار در سال می‌توانند در همایش‌های علمی خارج از کشور شرکت نمایند.
  • مزایای این دستورالعمل فقط برای ارایه مقاله به صورت سخنرانی قابل پرداخت است.
  • در تمامی اسناد همایش، نام انگلیسی (Institute for Management and planning Studies) می‌بایست به عنوان محل کار فرد شرکت کننده در همایش ذکر شود.
  • چاپ یا پذیرش چاپ حداقل یک مقاله علمی در مجلات معتبر بین‌المللی (نمایه شده در پایگاه ISI یا ABS) از زمان آخرین سفر انجام شده، شرط لازم برای شرکت در کنفرانس بعدی خواهد بود.
  • برای استفاده از مزایای این‌ دستورالعمل، متقاضی باید درخواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز، پس از تایید اعتبار علمی همایش و مقاله در گروه آموزشی مربوط، حداقل یک ماه پیش از انجام سفر به معاونت پژوهشی موسسه ارسال نماید. درخواست باید به تایید کارگروه تخصصی معاونت پژوهشی برسد.
جهت مشاهده جزئیات هریک از موارد فوق به دستورالعمل مذکور مراجعه فرمایید.
برای دریافت فرم درخواست مزایای ارائه مقاله اعضای هیئت علمی در همایش های علمی خارج از کشور اینجا کلیک بفرمایید.