بسمه تعالی

کلیات آیین نامه حمایت از مقالات اعضای هیات علمی

این آیین‌نامه برای حمایت از انتشار مقالات اعضای هیات علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور اهدای پاداش تدوین شده است. نکات اصلی آیین‌نامه به شرح زیر است :
  • اعضای هیات علمی باید حداکثر تا 3 ماه پس از چاپ مقاله، درخواست حمایت مالی خود را به معاونت پژوهشی اعلام کنند.
  • حمایت از انتشار مقالات اعضای هیات علمی، فقط هزینه ثبت و بررسی و پاداش مقالات پذیرش شده در مجلات معتبر آکادمیک خارجی و فهرست شده در لیست ABS را شامل می‌شود.
  • پرداخت این حمایت مستلزم درج نام کامل انگلیسی موسسه به عنوان affiliation نخست عضو هیات علمی و نشانی رایانامه وی مربوط به موسسه (به شکل (username@imps.ac.irدر مقاله است.
برای آگاهی از جزییات به متن آیین‌نامه مراجعه فرمایید.
برای دریافت فرم حمایت مالی از چاپ مقالات علمی اینجا کلیک کنید.