حقوق و اقتصاد

دوره دکتری علوم اقتصادی

علی مزیکی

اهداف دوره:

دوره حقوق و اقتصاد از مباحث جدیدی است که به مرور جایگاه خود را به عنوان یک شاخه جدید پیدا می­کند.آموزش اصول پایه­ای اقتصادی برای دانشجویان رشته حقوق و روش­های تولید قوانین کارآمد و منطقی برای دانشجویان اقتصاد از نیازمندیهای اولیه این درس است. در دوره "حقوق و اقتصاد" به بررسی بنیادهای اقتصادی قوانینمی­پردازیم.به طور خاص،انواع نهادهای حقوقی، نظریه­ها و موضوعات مختلف در حقوق مالکیت، قراردادها، شبه جرم، جرم و مجازات و اثر گذاری انواع مجازاتمورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرد. این دوره پیشرفته در حقوق و اقتصاد به تحلیل پایه­ای اقتصادی از مسائل حقوق می­پردازد بنابراین دانشجویان در درجات مختلف آگاهی از اقتصاد یا حقوق می­توانند در آن شرکت کنند. البته دانشجویانی که اقتصاد خرد و نظریه بازی را قبلاً مطالعه کرده باشند بهره بیشتری از این دوره می­برند. فعالیت دانشجویان در طول دوره برای توسعه مفاهیم سودمند است.

زمان کلاس‌ها : هر هفته ‌شنبه 8:00 تا 10:00 صبح؛ اولین جلسه (استثنائاً سه­شنبه22/7/1393)

مکان کلاس‌ها: 101

سایت:http://mazyaki.ir

روز قبل از کلاس مطالبی آنلاین قرار داده می­شود که در صورت تمایل می‌توانید پیش مطالعه کنید.

سرفصل‌ها:

1)      معرفی روش شناسی حقوق و اقتصاد

2)      مرور کلی مفاهیم اقتصاد خرد

3)      معرفی انواع نهادهای حقوقی

4)      معرفی نظریه­ها و موضوعات در حقوق مالکیت

a.       چانه زنی

b.       رویکردها به حقوق مالکیت

c.       حمایت از حقوق مالکیت

d.       سایر موضوعات میدانی

5)      معرفی نظریه­ها و موضوعات در قراردادها

a.       اصل چانه زنی

b.       سایر موضوعات میدانی

6)      معرفی نظریه­ها و موضوعات در شبه جرم[1]

a.       تعریف شبه جرم

b.       مدل تصادف

c.       سایر موضوعات میدانی

7)      معرفی نظریه­ها و موضوعات در جرم و مجازات

a.       بازدارندگی

b.       انواع مجازات­ها

c.       تمکین مالیاتی

d.       مجازات­های آبرویی

e.       سایر موضوعات میدانی

8)      ارائه مقاله توسط دانشجویان

******** امتحان ***********

 

ساختار :

جلسات کلاس ترکیبی از سخنرانی ،بحث و ارائه مقاله توسط دانشجویان خواهد بود. برای هر کلاس شما بایستی اسلاید‌ها، و مواد درسی را از سایت دوره دانلود وپیش مطالعه کنید. همچنین در این دوره هرکدام از شما بایستی مقاله ای را انتخاب کرده و در کلاس به تحلیل آن بپردازید. امتحان نهایی 45%از نمره نهایی را به خود اختصاص می­دهد و 55% باقیمانده بر اساس کیفیت ارائه تعلق خواهد گرفت.

 

منابع مطالعه:

1)      Cooter R., T. Ulen (1988): “Law and Economics”, Harper Collins Publishers.

2)      Microeconomic Theory (A. Mas-colell& M. D. Whinston)

3)       کاتوزیان، ناصر (1374): «مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران»، انتشار.

علاوه بر این دانشجویان علاقمند می‌توانند متون ذیل را مطالعه کنند:

4)      Gangopadhyay S., & V. Santhakumar (2013): “Law and Economics”, Volume 1 and 2, Sage law.[1]Tort