صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های پژوهشی

انتشار گزارش پژوهشی "مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه آوریل2017"
عنوان پژوهش: مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه آوریل2017
 ١٠:٣١ - 1396/06/10 - تعداد نظرات : ٠

گزارش پژوهشی"چکیده تحولات تجارت گمرکی کشور در ماه نخست سال 1396 " منتشر شد
عنوان گزارش: چکیده تحولات تجارت گمرکی کشور در ماه نخست سال 1396
 ١٠:٣٠ - 1396/06/10 - تعداد نظرات : ٠

انتشار گزارش پژوهشی "چکیده تحوّلات بازار سرمایه ایران در فروردین ماه 1396"
عنوان گزارش:چکیده تحولات بازار سرمایه ایران در فروردین ماه 1396
 ١٠:٢٣ - 1396/06/10 - تعداد نظرات : ٠

انتشار گزارش "خلاصه تحولات بازار مسکن در فروردین 1396"
عنوان گزارش: خلاصه تحولات بازار مسکن در فروردین 1396
 ١٥:٠٠ - 1396/06/05 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی: چکیده تحوّلات مسکن شهر تهران در مهر 1395
عنوان گزارش: چکیده تحولات مسکن شهر تهران در مهر 1395
 ١٥:٤٢ - 1395/11/15 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی:آیا الگوی فصلی اشتغال تغییر کرده است؟
عنوان گزارش: آیا الگوی فصلی اشتغال تغییر کرده است؟
 ٠٨:٥٧ - 1395/11/09 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی:چکیده تحولات بازار بورس ایران در آبان 1395
عنوان گزارش : چکیده تحولات بازار بورس ایران در آبان 1395
 ٠٨:٥٢ - 1395/11/09 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی: چکیده تحولات بازار اوراق تامین مالی در آبان 1395
عنوان گزارش: چکیده تحولات بازار اوراق تامین مالی در آبان 1395
 ٠٨:٤٧ - 1395/11/09 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی: چکیده تحولات بازار کار ایران در تابستان سال 1395
عنوان گزارش:چکیده تحولات بازار کار ایران در تابستان سال 1395
 ١٥:٠٧ - 1395/11/03 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 

 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی