دفتر خدمات پژوهشی

 

دفتر خدمات پژوهشی به عنوان یکی از دفاتر زیر مجموعه معاونت پژوهشی محسوب می شود. این دفتر متشکل از 5 گروه و یک کارگروه تخصصی می باشد.گروه های زیر مجموعه دفتر خدمات پژوهشی عبارتند از:

گروه همایش ها و نشست های تخصصی
گروه همایش ها و نشست های تخصصی وظیفه طراحی و اجرای نشست های علمی و تخصصی، میزگردها، سمینارها و همایش های موسسه را برعهده دارد.

دبیرخانه گروه های پژوهشی
دبیرخانه گروه های پژوهشی عهده دار برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی و پشتیبانی گروه های پژوهشی موسسه می باشد.

گروه انتشارات
گروه انتشارات موسسه وظیفه آماده سازی و چاپ و نشر آثار مکتوب موسسه را برعهده دارد.

گروه نشریات تخصصی
گروه نشریات تخصصی به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه دفتر خدمات پژوهشی، تهیه و انتشار نشریات علمی موسسه را برعهده دارد.

گروه پایگاه های اطلاع رسانی
گروه پایگاه های اطلاع رسانی مسئولیت تهیه و انتشار محتوای وب سایت معاونت پژوهشی و سایر پرتال های زیر مجموعه این معاونت را دارا می باشد.


معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved