شرایط استفاده از کتابخانه

استفاده­ کنندگان

  همه افراد اعم از اعضاء یا غیراعضاء در صورت رعایت مقررات کتابخانه می­توانند از منابع موجود، در محل کتابخانه استفاده نمایند. ولیکن کتاب و سایر منابع به اعضای کتابخانه - شامل اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان موسسه - امانت داده می­ شود.

 شرایط عضویت

 مدارک مورد نیاز برای عضویت:

  1. فرم درخواست تکمیل شده
  2. یک قطعه عکس

 مدت عضویت

اعتبار عضویت برای اعضاء تا پایان زمان خدمت یا تحصیل در موسسه است.

تبصره: کارکنان بازنشسته موسسه به منزله عضو پیوسته کتابخانه تلقی می­شوند.

 مدت و تعداد امانت

 ردیف  نوع منبع  اعضای هیات علمی موسسه  دانشجویان دکتری  کارکنان و دانشجویان ارشد
 تعداد  مدت  تعداد  مدت  تعداد  مدت
 1  کتاب  20  یک نیمسال  15  یک ترم  10  30 روز
 2  پایان نامه
 1  در ساعت غیر اداری  1  در ساعت غیر اداری  1  در ساعت غیر اداری 
 3  گزارشهای پژوهشی موسسه
 1  در ساعت غیر اداری  1  در ساعت غیر اداری  1  در ساعت غیر اداری 
 4  منابع مرجع   مطالعه در محل با امکان تکثیر محدود
 5  روزنامه  مطالعه در محل
 
رزرو

اعضا می­توانند در صورت امانت بودن منابع مورد تقاضایشان، آن را در نوبت رزرو قرار دهند.

کتابخانه موظف است پس از دریافت منبع رزرو شده، موجود بودن آن را به متقاضی اطلاع دهد.

پس از اطلاع کتابدار به متقاضی رزرو مبنی بر موجود بودن منبع مورد تقاضا تا 48 ساعت برای امانت گرفتن فرصت دارد مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه متقاضی طی این مدت، کتابدار بخش امانت مجاز است منبع را دراختیار درخواست کننده بعدی قرار دهد.

 تاخير

در صورتی که عضو سابقه دیرکرد نداشته باشد بخشودگی دیرکرد سه روز خواهد بود و پس از این مدت، میزان جریمه از ابتدای تاریخ دیرکرد تا زمان تحویل منبع محاسبه خواهد شد.

برای اعضایی که منابع امانت گرفته شده را در موعد مقرر تحویل ندهند، نامه یادآوری ارسال خواهد شد و تصویر کلیه نامه­ های یادآوری در پرونده عضویت ثبت می­شود.

 تعلیق عضویت

در صورت تکرار شدن دیرکرد تا سه نوبت یا تاخیر بیش از یک ماه در یک نوبت، عضویت فرد به حالت تعلیق درخواهد آمد. با تکرار وضعیت تعلیق برای هر یک از اعضا تا 3 بار، کتابخانه مجاز خواهد بود عضویت فرد را باطل کند.

 اعضایی که منابع امانت گرفته شده برای ساعتهای غیر اداری یا زمان محدود جهت تکثیر را در موعد مقرر به کتابخانه باز نگردانند، عضویتشان بنا به پیشنهاد کتابدار میز امانت و تایید رئیس کتابخانه به حال تعلیق در می­آید.

 مفقود شدن منابع      

در صورت مفقود شدن یا خسارت دیدن منبع امانت گرفته شده، عضو موظف است علاوه بر پرداخت هزینه سازماندهی و آماده­ سازی منبع بر اساس تعرفه کتابخانه، عین منبع را تهیه و به کتابخانه عودت دهد. در صورت عدم امکان جایگزینی منبع مفقود شده یا خسارت دیده، عضو ملزم است با نظر سرپرست کتابخانه هزینه­ های معادل جایگزینی را همراه با پرداخت هزینه سازماندهی و آماده­ سازی و جریمه مربوط جبران نموده و رسید دریافت نماید.

 تسويه حساب

كليه دانشجويان موظف­ اند پس از فراغت از تحصيل و يا در صورت انصراف يا مرخصي تحصيلي يا انتقالي برگه تسويه حساب از كتابخانه اخذ نموده و به اداره آموزش تحويل نمايند .

اعضاء هيات علمي مدعو و دانشجويان ميهمان موظف­اند پيش از اتمام دوره همكاري يا آموزش خود برگه تسويه حساب را از كتابخانه اخذ نمايند .

اعضاء هيات علمي یا کارکنان موسسه در صورت قطع رابطه استخدامي (استعفاء، انتقال، ماموريت علمي و مرخصي بيش از 3 سال) و كاركنان (استعفاء، انتقال، بازنشستگي يا مرخصي بيش از 3 سال) موظف به اخذ برگه تسويه حساب از كتابخانه مي­باشند.

 ساعت کار کتابخانه

روزهای شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 45/15

هر گونه تغییر در ساعات کار یا تعطیلی کتابخانه از طریق نصب آگهی در بورد اطلاعات کلیه ساختماهای موسسه، حداقل از 2 روز قبل به آگاهی رسانده می­شود.

 اهداء منابع

کتابخانه کتابهای منتشر شده در موضوع­ های مدیریت، اقتصاد و حقوق را با هماهنگی شورای تامین منابع علمی پذیرا می­باشد.

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved