بسمه تعالي

ضمن ابراز خرسندی از قبولي مرحله اول آزمون دكتري 1393 و سپاس از حسن انتخاب پذيرفته‌شدگان محترم، توجه داوطلبان گرامي را به موارد زير جلب مي‌نمايد

1-      فرم مشخصات داوطلبين را دانلود و پس از تكميل، به نام خود نام‌گذاري و از طريق پست الكترونيكي به آدرس education@imps.ac.ir ارسال نماييد.

2-     فايل‌هاي مربوط به مستندات تحصيلي و پژوهشي خود را از طريق پست الكترونيكي به آدرس education@imps.ac.ir ارسال نماييد. (هر فايل را به نام مستند مربوطه به اضافه نام داوطلب نام گذاري نماييد).

3-    فايل عكس پرسنلي خود را به طريق فوق ارسال نماييد.

          (رديف‌هاي 1 تا 3 را حداكثر تا 30 ارديبهشت ماه جاري ارسال نماييد) 

4-    كليه مدارك و مستندات تحصيلي و پژوهشي (اصل) و ... را مطابق مفاد اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور تهيه و هنگام مراجعه براي مصاحبه، تحويل نماييد.

5- شماره حساب 2170469002002 نزد بانك ملي شعبه اردشير كد 690  (شناسه واريز 1400019360798به نام موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، براي واريز مبلغ 500000 ريال در نظر گرفته شده است. (ارائه اصل رسيد پرداختي قبل از جلسه مصاحبه الزامي‌ است).

 

برنامه مصاحبه پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دوره دكتري 1393

آدرس محل مصاحبه: تهران- خيابان شهيد باهنر (نياوران) جمال آباد- خيابان شهيد مختار عسگري شماره 6

رشته

روز

تاريخ

ساعت

حرف اول نام‌خانوادگي داوطلبان  براي مراجعه

حقوق

شنبه

03/03/93

30/8  تا  12  

الف  تا خ

13 تا 30/16

د تا  ط

يكشنبه

04/03/93

30/8  تا  12  

ع تا م

13 تا 30/16

ن  تا ي

مديريت

شنبه

17/03/93

30/8  تا  12  

الف تا پ

13 تا 30/16

ت تا  ح

يكشنبه

18/03/93

30/8  تا  12  

خ تا ش

13 تا 30/16

ص تا  ك

دوشنبه

19/03/93

30/8  تا  12  

گ تا م ع

13 تا 30/16

م غ تا  ي

علوم اقتصادي

سه شنبه

27/03/93

30/8 تا  12

الف  تا ج

13 تا 30/16 

ح تا ر

چهارشنبه

28/03/93

30/8 تا  12

س  تا  ق

13 تا 30/16 

ك تا ي

 

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي       تلفن:  3- 22290062

مزاياي تحصيل در موسسه 

    دانلود فرم مشخصات

   دانلود : management_&_economic.doc           حجم فایل 85 KB
   دانلود : law.doc           حجم فایل 88 KB