گزارش های پژوهشی: چکیده تحوّلات مسکن شهر تهران در مهر 1395
عنوان گزارش: چکیده تحولات مسکن شهر تهران در مهر 1395
 ١٥:٤٢ - 1395/11/15 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش های پژوهشی:آیا الگوی فصلی اشتغال تغییر کرده است؟
عنوان گزارش: آیا الگوی فصلی اشتغال تغییر کرده است؟
 ٠٨:٥٧ - 1395/11/09 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش های پژوهشی:چکیده تحولات بازار بورس ایران در آبان 1395
عنوان گزارش : چکیده تحولات بازار بورس ایران در آبان 1395
 ٠٨:٥٢ - 1395/11/09 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش های پژوهشی: چکیده تحولات بازار اوراق تامین مالی در آبان 1395
عنوان گزارش: چکیده تحولات بازار اوراق تامین مالی در آبان 1395
 ٠٨:٤٧ - 1395/11/09 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش های پژوهشی: چکیده تحولات بازار کار ایران در تابستان سال 1395
عنوان گزارش:چکیده تحولات بازار کار ایران در تابستان سال 1395
 ١٥:٠٧ - 1395/11/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش های پژوهشی: خلاصه تحوّلات صنایع بورسی در تابستان سال 1395
عنوان گزارش: خلاصه تحولات صنایع بورسی در تابستان سال 1395
 ٠٨:٤٧ - 1395/11/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتشار گزارش "بررسی تحوّلات بازار جهانی کالاهای پایه، فصل دوّم سال 2016 "
گزارش بررسی تحولات بازار جهانی کالاهای پایه، فصل دوم سال 2016
 ٠٩:٤٤ - 1395/10/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش" بررسی تحوّلات اقتصادی جهان، سه ماهه دوم 2016" منتشر شد
گزارش بررسی تحولات اقتصادی جهان، سه ماهه دوم 2016
 ٠٩:٤٠ - 1395/10/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

کتاب " الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و کاربرد آن در تحلیل سیاست های انرژی " منتشر شد
کتاب " الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و کاربرد آن در تحلیل سیاست های انرژی " چاپ و منتشر گردید.
 ٠٩:٥٦ - 1395/09/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری مراسم هفته پژوهش و تقدیر از برگزیدگان طرح های پژوهشی
مراسم هفته پژوهش و تقدیر از برگزیدگان طرح های پژوهشی برگزار شد.
 ١٤:٤٢ - 1395/09/22 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved