انتشار گزارش پژوهشی "اثر کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای صادرکننده نفت"
عنوان پژوهش: اثر کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای صادرکننده نفت
 ١٥:٣٤ - 1396/07/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتشار گزارش پژوهشی "تحولات تکنولوژی- در استخراج نفت و اثر آن بر قیمت نفت"
عنوان پژوهش: تحولات تکنولوژی- در استخراج نفت و اثر آن بر قیمت نفت
 ١٥:٣١ - 1396/07/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتشار گزارش پژوهشی "خلاصه تحولات بازار کار ایران در بهار 1396"
عنوان پژوهش: خلاصه تحولات بازار کار ایران در بهار 1396
 ١٥:٢٨ - 1396/07/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتشار گزارش پژوهشی "مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه ژوئیه 2017"
عنوان پژوهش: مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه ژوئیه 2017
 ١٠:٣٥ - 1396/06/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتشار گزارش پژوهشی "مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه ژوئن 2017"
عنوان پژوهش: مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه ژوئن 2017
 ٠٨:٥٣ - 1396/06/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش پژوهشی"چکیده تحولات تجارت گمرکی کشور در چهار ماهه نخست سال1396" منتشر شد
عنوان گزارش: چکیده تحولات تجارت گمرکی کشور در چهار ماهه نخست سال 1396
 ١٤:١٢ - 1396/06/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش پژوهشی با عنوان" خلاصه تحوّلات بازار مسکن در تیر 1396" منتشر شد
عنوان گزارش: خلاصه تحولات بازار مسکن در تیر 1396
 ١٤:٠٦ - 1396/06/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتشار گزارش پژوهشی "چکیده تحوّلات بازار سرمایه ایران در تیرماه 1396"
عنوان گزارش:چکیده تحولات بازار سرمایه ایران در تیرماه 1396
 ١٤:٠٠ - 1396/06/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش پژوهشی"چکیده تحولات بازار اوراق تامین مالی در خرداد و تیر 1396" منتشر شد
عنوان گزارش: چکیده تحولات بازار اوراق تامین مالی در خرداد و تیر 1396
 ١٣:٤٢ - 1396/06/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتشار گزارش پژوهشی "چکیده تحوّلات بازار سرمایه ایران در اردیبهشت و خرداد ماه 1396"
عنوان گزارش:چکیده تحولات بازار سرمایه ایران در اردیبهشت و خرداد ماه 1396
 ١٠:٢٦ - 1396/06/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved