اداره كل تحصيلات تكميلي

 

اهداف اداره كل تحصيلات تكميلي

   طراحي و اجراي دوره‌هاي كارشناسي ارشد حضوري و مجازي و دكتري و دوره‌هاي مشترك با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي داخل و خارج كشور براي تربيت نيروي انساني مورد نياز نهاد رياست جمهوري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط با وظايف مؤسسه و فراهم آوردن بازوي پژوهشي براي طرح‌هاي پژوهشي مؤسسه.

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved