نام و نام خانوادگي:

اکبر میرزا نژاد جویباری

مرتبه علمي:

استادیار

تحصيلات:

دکتری حقوق خصوصی

 

رشته

سال اخذ

محل اخذ

  کارشناسی

حقوق

1367-1371

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

  کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

1371-1374 دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

  دکتری

حقوق خصوصی

1374-1380

دانشکده حقوق وعلوم سیلسی دانشگاه تهران

نام گروه:

حقوق

تلفن تماس:

021-22802709 

ايميل:

A.mirzanezhad@imps.ac.ir

دروس تدریس شده:

     
  1-  مقطع کارشناسی
             
              1-1- تدریس دروس حقوق تجارت 3 و حقوق مدنی 8 در نیمسال دوم سال تحصیلی1374 در دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

              1-2- تدریس دروس حقوق مدنی 2 و6 در نزدیک به ده  نیمسال تحصیلی و مدنی 4 به مدت دو نیمسال تحصیلی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

              1-3- تدریس درس  حقوق تجارت  2 در نزدیک به هشت  نیمسال تحصیلی و تجارت 3و 4 به مدت دو نیمسال تحصیلی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

              1-4- راهنمائی دانشجویان در درس کار تحقیقی 2 در چندین نیمسال تحصیلی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

             1-5- تدريس دروس حقوق مدني 3 و 7 در جند نيمسال تحصيلي در دانشگاه آزاد تهران واحد مركز

 

  2- مقطع کارشناسی ارشد

            1- تدریس حقوق مدنی (1) در چندین نیمسال تحصیلی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

            2- تدریس حقو ق تجارت به مدت یک نیمسال تحصیلی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

            3- تدریس حقوق تجارت بین الملل به مدت یک نیمسال تحصیلی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

            4-  تدریس حقوق مدنی (1)  و حقوق مدنی تطبیقی  از سال 86 تا كنون در دانشگاه آزاد  تهران واحد مرکز

            5- تدریس حقوق اراضی و املاک در نیمسال دوم سال تحصيلي 86-87 و نيمسال اول سال تحصیلی 88-89در دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران

            6- تدریس حقوق ثبت اسناد، نيمسال اول سال تحصیلی 88-89در دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران

            7- تدریس حقوق ثبت املاك ، نيمسال دوم سال تحصیلی 88-89در دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران

            8- تدريس دروس حقوق مدني 1 و 2 در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي در سالهاي تحصيلي 92 و 93 

            9- برگزاری درس سمینار در دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه مازندران


علايق:


انتشارات:


  •  حقوق بین المللی با مطالعه تطبیقی، با همکاری مشترک دکتر سید حسین صفائی، دکتر مرتضی عادل و دکتر محمود کاظمی، انتشارات دانشگاه تهران،  1384، چاپ اول
  • عنوان رساله دکتری"فسخ و آثار آن در کنوانسیون بین المللی کالا 1980 وین و مقایسه آن با حقوق فرانسه، انگلیس و ایران" بوده است که در سال 1380 زیر نظر جناب آقای دکتر سید حسین صفائی  با نمره عالی از آن دفاع شده است.

سوابق اجرایی:

 

     1- مشاور حقوقی سازمان اموراراضی از تاریخ 15/7/71 تا تاریخ 1/8/74

     2- مشاور حقوقی سازمان املاک ومستغلات بنیاد 15 خرداد از تاریخ 1/8/74 تا تاریخ 15/ 11/77

     3- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و اشتغال به وکالت دادگستری در تهران از تاریخ 25/10/76 تا کنون

     4- انجام داوری در مرکز داوری اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

     5- مشاور حقوقی برخی از شرکت های خصوصی از جمله شركت ايران خودرو

     6- مشاور حقوقي معاونت حقوقي  رياست جمهوري از ارديبهشت 87 تا كنون

     7- همکاری با پژوهشگاه قوه قضائیه از مرداد ماه 1391 تاکنون

 

     8- مدير گروه حقوق موسسه عالي آموزش و پژوهش ميريت و برنامه ريزي از ابتداي شهريور 93 


پروژه ­های پژوهشی:

 

       1- تحقيق و سخنرانی تحت عنوان "مفهوم و ماهیت ضمان قراردادی با تاکید بر نقش عرف"دردانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

       2- تحقيق و سخنراني  ارزيابي ضمانت اجرا هاي ناشي از نقض قرارداد، پژوهشگاه قوه قضاييه،  پژوهشكده حقوق خصوصي ، گروه حقوق مدني و تجارت

       3- تحقيق و سخنراني  جايگاه اصل حاكميت اراده در قلمرو خسارت تاخير تاديه، پژوهشگاه قوه قضاييه،  پژوهشكده حقوق خصوصي ، گروه حقوق مدني و تجارت

       4- عضویت در هیئت تحریریه پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

       5- عضویت در کمیته علمی همایش بررسی وضیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران

       6- معاونت گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران به مدت یکسال و نیم

       7- مشاركت در بخشي از پروژه تحقيقاتي موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي  با موضوع "نقد و بررسي  مواد100 تا 110 قانون برنامه پنجم" با مديريت آقاي دكتر حميد رضا علومي ،عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي


پایان نامه ها:

 

  •  راهنمائی پایان نامه

             1- ماهیت حقوقی و آثار قرارداد های ورزشی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران 

             2- مسوولیت ناشی از حمل و نقل مرکب کالا در کنوانسیون ژنو (1980) و حقوق ایران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران 

             3- تصرفات حقوقی راهن نسبت به عین مرهونه با تاکید بر رویه قضائی و بانکی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران 

             4- جایگاه اصل پیشگیری در حقوق مسوولیت مدنی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

             5- تعلیق در انحلال عقد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

             6- قائم مقامي در حقوق ديني، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحد مركز

             7- آثارو احكام معاملات منعقده نسبت به مبيع در صورت انحلال عقد بيع با تاكيد بر رويه قضايي ،دانشكده حقوق دانشگاه غير انتفاعي علامه محدث نوري شهرستان نور

             8- جايگاه هيات نظارت و شوراي عالي ثبت،دانشگاه تربیت معلم تهران

             9- آثار انحلال قرارداد هاي عهدي در حقوق ايران و مصر دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي تهران ،واحد مركز

             10- ماهيت و آثار شروط استاندارد ، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحد مركز

 

             11- نقض اساسي قرارداد در حقوق ايران و انگليس، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحد مركز

             12- الزام به تعمير كالا در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي، دانشكده دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحد مركز

             13- ماهيت و احكام تضمين در نظام حقوقي ايران، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحد مركز

             14- شروط غيرعادلانه در حقوق ايران و انگليس، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحد مركز

             15- اركان سند رسمي در حقوق ايران، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحد مركز

             16- مسووليت مدني پيراپزشكان، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحد مركز

  •   مشاوره پایان نامه

             1- نقد و بررسی ماده 968 ق. م. و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

            2- مفهوم و ضوابط مطابقت کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین وحقوق ایران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

            3- انتقال ضمان معاوضی درکنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

            4- حق حبس در درکنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین وحقوق ایران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

            5- ماهیت وآثار حقوقی بیع متقابل (بای بک)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

            6- قرارداد اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

            7- ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

            8- تجزيه قرارداد در حقوق ايران و انگليس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

            9- ماهيت اجاره به شرط تمليك در حقوق ايران و مصر، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز

            10- آثار و احكام شرط مجهول در حقوق ايران و انگليس ،دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز

            11- قلمرو حق حبس در حقوق ايران و انگليس، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز

  •  داوری پایان نامه و رساله

            1-  دعوي مستقيم طلبكاران بر بدهكاران مديون خود، پايان نامه فوق ليسانس ، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز

            2انتقال الكترونيكي وجوه، رساله دكتري، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

           3- ماهيت و آثار حقوق زارعانه در روابط زارع و مالك در حقوق ايران و اسلام، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز  

                                          

 

   دانلود : رزومه_دکتر_اكبر_میرزان‍‍ژادجويباري.doc           حجم فایل 66 KB