آقاي دكتر سيدفرخ مصطفوی

گروه علوم اجتماعي

رزومه

   دانلود : CV_Farsi_imps_mostafavi.doc           حجم فایل 44 KB
   دانلود : IT-ghadim.zip           حجم فایل 100 KB
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved