نام و نام خانوادگي:

عبدالحميد شمس 

مرتبه علمي:

دانشيار

تحصيلات:

دكتري حقوق اقتصادی و اجتماعی 

نام گروه:

مديريت

تلفن تماس: 

26116754    (021)

ايميل:

 

نشاني پستي: 

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي

 تهران ضلع شمالي كاخ نياوران- جمال آباد- خيابان شهيد مختار عسگري- شماره 6

علايق:

 

انتشارات:

 

تدريس:

 

رزومه

 

   دانلود : shams.pdf           حجم فایل 127 KB