نام خانوادگي

نام

آدرس پست الكترونيكي

(E-mail)

تلفن

عكس

اجلالي

دكتر

حسين‌پرويز

Ejlali@imps.ac.ir

http://www.imps.ac.ir/faculty/ejlali/

22291076

محمدي الموتي

دكترمسعود

m.alamuti@imps.ac.ir

http://www.imps.ac.ir/faculty/alamuti/ 

8-22802707

مصطفوي

دكتر سيدفرخ

f.mostafavi@imps.ac.ir

http://www.imps.ac.ir/faculty/mostafavi/

8-22802707

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved