گروه حقوق> اعضاي گروه

 

 

احمد شهنيايي

http://www.imps.ac.ir/faculty/shahnia

حقوق خصوصي

 

اكبر ميرزانژادجويباري

http://www.imps.ac.ir/faculty/mirzanezhad

حقوق

 

 

 

 

 

 

اويس رضوانيان

http://www.imps.ac.ir/faculty/rezvanian

حقوق

 

مرتضي نصيري

http://www.imps.ac.ir/faculty/nasiri

حقوق

 

   

 

   
 

 

 

 

   
           

 

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved