گروه‌ برنامه ريزي سيستم‌ها و علوم اقتصادي > اعضاي گروه                       English

 

 

 

 

 

 حميده اصفهاني

http://www.imps.ac.ir/faculty/esfahani

 

 اقتصاد خرد- تئوري بازي

 

 

 

  غلامرضا تاجگردون

http://www.imps.ac.ir/faculty/tajgardoon

برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي

 

 

 

سيد احمدرضاجلالي نائيني 

http://www.imps.ac.ir/faculty/jalalinaeni

اقتصاد كلان -  پول

 

 

 

 

 

 

 

 جلال‌الدين جلالي 

http://www.imps.ac.ir/faculty/jalali

 اقتصاد بين الملل

 

 

 

 ناصر خياباني 

http://www.imps.ac.ir/faculty/khiabani

 اقتصاد سنجي

 

 

 

 

 

مهرداد عليمرادي

http://www.imps.ac.ir/faculty/alimoradi

اقتصاد حمل و نقل

 

 

 

 

 

 غلامعلي فرجادي 

http://www.imps.ac.ir/faculty/farjadi

 اقتصاد توسعه

 

 

 

 

 

مهدي فدايي

http://www.imps.ac.ir/faculty/fadaee 

 اقتصاد خرد-  اقتصاد محيط زيست

 

 

 

 

 اميرافشين فتاحي

http://www.imps.ac.ir/faculty/fattahi

مهندسي صنايع 

برنامه‌ريزي حمل و نقل

 

 

 

 

 

بابك فرهنگ مقدم  

http://www.imps.ac.ir/faculty/farhang

مهندسي صنايع

برنامه‌ريزي حمل و نقل  

 

 

 

 

 

علي مزيكي

http://www.imps.ac.ir/faculty/mazyaki 

 اقتصاد خرد

 

 

 

 كوثر يوسفي

Https://sites.google.com/site/yousefikowsar

 

علی متوسلی

اقتصاد

   

 

 ریحانه سادات شاهنگیان

دکترای مهندسی عمران- گرایش مهندسی و برنامهریزی حمل و نقل

 

 

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved