ثبت نام در انجمن دانش‌آموختگان

در نظر است به منظور اطلاع از دانش‌آموختگان موسسه، گردهمايي، سازماندهي و تبادل اطلاعات و آگاهي از پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي آنان و تعامل بيشتر، انجمن دانش‌آموختگان موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي تشكيل گردد. لذا به همت چند تن از آنان به عنوان هيئت موسس، مقدمات كار فراهم گرديده و پيش‌نويس اساسنامه تهيه شده است. لذا از كليه دانش‌آموختگان اين موسسه تقاضا مي‌شود. فرم زير را تكميل و ارسال نمايند همچنين به كليه كساني كه دسترسي دارند. (تلفن ، اي ميل و ...) اطلاع رساني فرمايند تا با مراجعه به سايت موسسه (www.imps.ac.ir) قسمت آموزش/ تحصيلات تكميلي/ثبت نام در انجمن، اين فرم را تكميل و  ارسال نمايند.

بعد از جمع‌آوري اطلاعات و طي مراحل قانوني، با دعوت از كليه ثبت نام شدگان، مجمع عمومي تشكيل و انتخاب هيئت مديره صورت مي‌گيرد و بصورت رسمي انجمن تشكيل و به فعاليت مي‌پردازد.

مزاياي تشكيل انجمن دانش‌آموختگان موسسه:

1- آگاهي از وضعيت دانش‌آموختگان و توانمندي‌هاي آنان.

2- مشاركت در فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي موسسه.

3- امكان تدريس در دوره‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت.

4- مشاركت در طراحي دروره‌هاي آموزشي، سرفصل دروس و درسنامه‌ها.

5- امكان استفاده از امكانات موسسه.

6- انجام سخنراني، ارائه مقاله براي درج در نشريات موسسه، داوري و نظارت مقاله‌ها و طرح‌هاي پژوهشي.

7- اجراي طرح‌هاي پژوهشي يا مشاركت در اجراي آنها.

8- شركت در گردهمايي‌هاي دوره‌اي و اردوهاي انجمن و تجديد ديدار اعضاء

.

0

فرم ثبت نام:

نام : *

نام خانوادگی : *

تاريخ تولد:

كد ملي:

تحصيل در موسسه:

رشته : * مقطع:

مقطع : سال ورود : سال فراغت از تحصيل :

آخرين مدرك تحصيلي:

رشته: مقطع :

دانشگاه : سال اخذ:

سازمان محل خدمت: سمت:

نشاني: تلفن:

تلفن همراه : * ايميل (e-mail) : *

لطفاً رزومه و عكس خود را به آدرس education@imps.ac.ir ارسال نماييد. ( نام خود را در موضوع ايميل درج نماييد.)