به نام خدا
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي براي رشته‌هاي
  • مديريت (دولتي، بازرگاني و صنعتي)
  • علوم اقتصادي
  • حقوق
  • و مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي
عضو هيئت علمي مي‌پذيرد
دارندگان مدرك دكتري مربوط در رشته‌هاي فوق مي‌توانند براي ثبت نام به سايت هيئت مركزي جذب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (در موعد اعلام شده)مراجعه و ثبت نام نمايند
دفتر هيئت علمي موسسه
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved