درباره موسسه

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، مجموعه‌اي وابسته به نهاد رياست جمهوري و به عنوان اتاق فكر دولت جمهوری اسلامی است كه در حوزه‌هاي پژوهشي و آموزشي فعالیت می کند.

اين موسسه ضمن برگزاري دوره آموزشي كوتاه مدت براي مديران و کارشناسان ارشد دستگاه‌هاي اجرايي ،با حضور اعضاي هيئت علمي برجسته و اساتيد مجرب در مقاطع دکتری در رشته های تحصیلی علوم اقتصادی، حقوق خصوصی و مدیریت و همچنین در مقطع كارشناسي ارشد در رشته‌هاي تحصیلی "مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي، حقوق خصوصي، مديريت دولتي، مديريت بازرگاني و مديريت صنعتي" از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور دانشجو مي پذيرد.

موسسه داراي كارشناسانی مستعد و با تحصيلات عالیه در مقاطع دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسانی برجسته و باتجربه اي است كه در رشته‌هاي مورد نياز و به شكل تخصصي به ارايه خدمات در بخش‌هاي پژوهشي و آموزشي مي پردازند.

موسسه در حوزه پژوهش نيز با ارائه و تصويب طرح‌هاي پژوهشي مورد نياز كشور و مطابق با چشم انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران گامهاي بسيار بلندي را برداشته است.

موسسه براي تحقق اهداف خود داراي اركاني است:


الف:هيات امنا ء

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي تحت نظارت عاليه هيات امنا اداره مي شود.هيات امنا تشكيلات، برنامه و بودجه و آيين نامه‌هاي موسسه را بررسي و تصويب كرده و بر عملكرد آن نظارت مي نمايد.

ب:اعضا هيات امناء :

1- سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری (رئیس هیات امناء)


2- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

3- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار ایشان

4- رئیس موسسه (دبیر هیات امناء )

5- سه نفر از پژوهشگران ، متخصصین و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

 

هيات رئيسه

- - رئيس موسسه

- مدير كل دفتر رياست و روابط عمومي

- معاون آموزشي و دانشجويي

-معاون پژوهشي

-معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني

ج: شوراي پژوهشي

اين شورا با حضور رييس موسسه، معاون پژوهشي، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تني چند از صاحب نظران حوزه‌هاي پژوهشي و اساتيد برجسته تشكيل مي‌شود. در اين شورا كليه‌ي طرح‌ها و پروژه‌هاي پژوهشي مورد نياز بررسي و مورد تصويب قرار مي‌گيرد.

د:گروه هاي علمي

براي انجام امور آموزشي و پژوهشي موسسه، تشكيل گروه‌هاي علمي مختلفي پيش بيني و تشكيل شده است. در حال حاضر موسسه داراي گروه‌هاي مديريت، حقوق و برنامه ريزي سيستم‌ها و علوم اقتصادي مي‌باشد.

اهمّ ماموريت‌ها و اهداف كلان موسسه در حوزه پژوهشي :

- حمايت ازاشاعه و ترويج مکاتب و الگوهای فکری توسعه و دانش تولید شده در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی و توسعه

- زمینه سازی بمنظور برگزاری دوره‌های مشترک آموزش عالی، همایش‌های ملی، بین المللی و کارگاه‌های علمی و آموزشی

- تبیین مدل‌ها و الگوسازی توسعه بر اساس بررسی‌ها و مطالعات تطبیقی در سطح بین‌المللی جهت تعیین راهبردهای کلان ملی، با گرایش بومی سازی

- توسعه پژوهش‌های زیر ساختی و کاربردی در زمینه مدیريت و برنامه‌ریزی – توسعه و تحول اداری در سطح ملی

- اشاعه و ترویج کاربردی مفاهیم اقتصادی – برنامه ریزی – توسعه و مدیريت در سطح کشور

- محک زنی و سنجش روند پیشرفت و توسعه همه جانبه در سطح ملی بر اساس موازین علمی

- پشتیبانی علمی از نوآوری در نظام‌ها و فرآیندهای مدیریت و برنامه‌ریزی

- بسط و گسترش همکاری‌های متقابل پژوهشی در سطح ملی با ا ستفاده از پتانسیل‌های موجود در اقصی نقاط کشور از طریق مدیریت‌های آموزش و پژوهش استانی

- فرهنگ‌سازی و گسترش کارآمد نظام اطلاعاتی با استفاده از فناوری‌های مرتبط روز جهت تولید، تبادل و انتقال دانش مدیریت و برنامه‌ریزی و توسعه

- فراهم آوردن زمینه مناسب به منظور ایجاد عرصه تعامل همه جانبه مراکز علمی و پژوهشی در راستای پاسخگویی به نیازهای نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کلان کشور

- فراهم نمودن عرصه تبادل اندیشه و تعاطی افکار میان صاحبنظران و اندیشمندان، محققان و دانش پژوهان حوزه مدیریت- برنامه ریزی و توسعه

- نهادینه سازی تفکر و اندیشه مبتنی بر پژوهش علمی امور اجرایی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

- بسط و گسترش همکاری‌های متعامل با سازمان‌ها ودستگاه‌های دولتی در مجامع علمی در سطح کشور

- تقویت توان تفکر علمی نظام تصمیم سازی ملی بر اساس ارائه دستاوردهای پژوهشی در سطح ملی و بین المللی

 

اهمّ ماموريت‌ها و برنامه‌هاي حوزه آموزشي و دانشجويي :

- شناسایی خلاءها و نیازهای آموزشی نظام مدیریتی کشور و تربیت کادر تخصصی مورد نیاز

- توانمند سازی مدیران از طریق بسط و توسعه آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی فراگیر در کلیه سطوح مدیریتی کشور

- توسعه دانایی محوری در ارکان مدیریتی کشور از طریق ارائه آموزش‌های حرفه ای و تخصصی

- بسط و توسعه آموزش کارکنان دولت در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی و فنون اداری جهت تحقق تحول اداری و فناوری اطلاعات

- تبیین ساز و کار مناسب به منظور ارائه آموزش‌های عالی در چارچوب اهداف موسسه

ماموريت‌ها و اهداف كلان موسسه در حوزه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني :

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني موسسه با توجه به حوزه هاي مختلف تخصصي در چهار بخش فعاليتهاي خود را دنبال مي كند.

1 -اداره كل منابع انساني و امور اداري

2 -اداره كل امور مالي

3 -دفتر طرح و برنامه

4 -مديريت فناوري اطلاعات

اهمّ ماموريتها و خدماتي كه در اين مجموعه انجام مي شود و در دستور كار است:


-اداره کل منابع انسانی و امور اداری:

- مطالعه بخشنامه ها وضوابط اداري و قوانين ومقررات استخدامی و اظهارنظر درمورد اجرای قوانين

- آگاهي از شرايط احراز و حصول صحت ارتقاء طبقه ، ترفيع كاركنان هيات علمي وغير هيات علمي

 

- رسيدگي به تقاضا ها و فرم هاي واصله ازسوي كاركنان ومديريت مربوط به سوابق خدمت و غيره

 

- صدور احکام کارگزينی کارکنان رسمی وپيمانی با سيستم مکانيزه

 

- تشخيص احراز شرايط استخدام؛ مطابقت رشته هاي تحصيلي با رشته هاي شغلي

 

- تهيه گزارشات و مکاتبات اداری مربوط به صدور مجوز های استخدامی وتبديل وضعيت کارکنان ؛

 

- بررسي پيشنهادات بازنشستگي و تشخيص احراز شرايط بازنشستگي و ارائه گزارشات مربوط

 

- تهيه وتنظيم جداول محاسبه حقوق بازنشستگي دراجراي قوانين ومقررات مربوطه

 

- انجام امور ونظارت وسرپرستي مربوط به بيمه ؛همكاري در تهيه وتنظيم آمار پرسنلي ورفاه كاركنان

 

- تنظیم کلیه قراردادهای موسسه از قبیل قراردادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی خدماتی و مشاوره و كاركنان

 

- انجام کلیه امور مربوط به مناقصات، مزایده ها و ترک تشریفات

 

اداره کل امور مالی:

 

- صدور اسناد حسابداری و انجام کلیه پرداختها اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی شامل حقوق و مزایا و....

 

- تامین اعتبار با رعایت موافقتنامه ها و بودجه تفصیلی سالانه و قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق و کنترل پرداختها

-

دفتر طرح و برنامه:

- تلفیق برنامه های اعلامی از سوی مدیریتها موسسه و تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سنواتی و اجراء و پیگیری امور مرتبط ، تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای ، مبادله موافقت نامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ؛ تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و تهیه

- گزارش گیری ، سنجش ، ارزیابی و نظارت بر روند پیشبرد و تحقق تعهدات و اهداف اعلام شده از سوی مدیریتهای موسسه در راستای انطباق فعالیتهای انجام شده با برنامه های مصوب موسسه و تهیه و تنظیم گزارشات آماری و تحلیلی از روند اجرایی برنامه های مصوب در موسسه

اداره کل فناوری اطلاعات :

- هماهنگی در ارایه خدمات اطلاعاتی اعم از سخت افزار / نرم افزار، امکانات ارتباطی ، نیروی انسانی

- همسازی خدمات اظلاعاتی در ایجاد اظلاعات ، پردازش تهیه گزارش های مدیریت

 

- نظارت و ارزیابی پروژه های سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای

 

- ایمن سازی محیظ های مربوطه به منظور امنیت داده ها و اطلاعات

 

- طراحی و راه اندازی و مدیریت شبکه های اطلاعاتی در چارچوب اهداف مرکز و نظارت بر حسن فعالیت

 

- ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز موسسه

 

کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved