تسهيلات و امتیازات تحصيل در موسسه:

1.       تحصيل رايگان، همانند سایر دانشگاه های دولتی.
2.       فراهم کردن خوابگاه برای دانشجویان غیر بومی.
3.       امكان بکارگیری دانشجويان برتر در فعالیت‌هاي پژوهشي موسسه.
4.       برگزاري دوره‌هاي فوق‌برنامه آموزشی، فرهنگی, ورزشی و اردوها و بازدیدهای علمی براي تقويت سطح علمي و دانش دانشجويان.
5.       برخورداري دانشجويان از تسهیلات رفاهي موسسه مطابق امکانات و مقررات مربوط.
6.       موسسه تلاش خواهد کرد تا امکان استفاده از بورس دانشجویی از دستگاه های اجرایی برای دانشجویان برتر اول تا سوم بالا ترین رتبه کنکور فراهم سازد.

 

آموزش در اين موسسه به روش آموزشي- پژوهشي است.