پرسش‌هاي متداول: حوزه آموزشي و دانشجوييپرسش 1 : چه دوره‌هاي آموزشي در مؤسسه تشكيل مي‌گردد؟
پاسخ 1 : دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت و دوره‌هاي آموزشي بلند مدت

پرسش 2 : عناوين دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت كدامند؟
پاسخ 2 : عناوين دوره‌هاي آموزشي عبارتند از : 1- نظام فني و اجرايي 2- حقوق 3- مدیریت 4- اقتصادی و مالی 5- برنامه ریزی و سیاستگذاری6- مجازی و غیر حضوری
مشاهده فهرست دوره ها اینجا

پرسش3 : آيا دوره‌هاي آموزشي ويژه براي دستگاه خاصي اجرا مي‌شود؟
پاسخ3: بله، در صورت نياز، درخواست كتبي خود را به اداره كل آموزش‌هاي كوتاه مدت ارسال فرماييد.

پرسش 4 : آيا غير از عناوين ذكر شده، دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت ديگري قابل اجراست؟
پاسخ 4 : بله، در صورت نياز، درخواست كتبي خود را به اداره كل آموزش‌هاي كوتاه مدت ارسال فرماييد.

پرسش 5 : آيا امكان برگزاري دوره‌ها در مراكز استان‌ها و يا شهرستانها وجود دارد؟
پاسخ 5 : براي بعضي از دوره‌هاي كوتاه مدت مي‌توان اين امكان را فراهم نمود. لطفاً با قيد عنوان دوره كتباً درخواست فرمائيد تا بررسي و اعلام گردد.

پرسش 6 : چگونه ميتوان در دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت ثبت نام كرد؟
پاسخ 6 : با مراجعه به سايت موسسه / آموزش دوره‌هاي كوتاه مدت / فرم ثبت نام به آدرس:http://www.imps.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=1458

پرسش 7 : دوره‌هاي آموزشي بلند مدت (تحصيلات تكميلي) موسسه در چه مقاطعي برگزار مي‌شود؟
پاسخ 7 : درمقاطع:كارشناسي ارشدو دكتري

پرسش 8 : كارشناسي ارشد موسسه شامل چه رشته‌هايي است؟
پاسخ 8 : كارشناسي ارشد شامل رشته‌هايي زير است.1- مديريت بازرگاني2- مديريت دولتي3- مديريت صنعتي4- مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي5- حقوق خصوصي 6- مدیریت آموزشی 7- مدیریت اجرایی

پرسش 9 : مقطع دكتري موسسه شامل چه رشته‌هايي است؟
پاسخ 9 : مقطع دكتري شامل رشته‌هاي زير است:1- علوم اقتصادي2- حقوق خصوصي3- مديريت دولتي گرايش‌هاي تصميم‌گيري و خط‌مشي عمومي،رفتار سازماني، منابع انساني،مديريت تطبيقي و توسعه

پرسش 10 : روش شركت در دروه‌هاي تحصيلات تكميلي موسسه چيست؟
پاسخ 10 : اين موسسه از طريق كنكور سراسري سازمان سنجش آموزش كشور در دوره‌ها و رشته هاي موجود دانشجو مي‌پذيرد.

پرسش 11 : اعتبار مدرك تحصيلي موسسه چگونه است؟
پاسخ 11 : مدرك تحصيلي دانش‌آموختگان موسسه با مجوز رسمي و مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

پرسش 12 : ميزان شهريه تحصيل در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي چقدر است؟
پاسخ 12 : دوره‌هاي تحصيلات تكميلي موسسه در چارچوب نظام آموزش رايگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اجرا مي‌شود. ( از دانشجويان بورسيه و انتقالي شهريه دريافت مي‌شود).

پرسش 13 : آيا در مؤسسه براي دانشجويان و فراگيران امكان اسكان و خوابگاه وجود دارد؟
پاسخ 13 : بله. اين موسسه برای دانشجويان غيربومی خوابگاه تامين می نمايد.
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved