فهرست پایان نامه های دانش ­آموختگان کارشناسی ارشد مدیریت
نام خانوادگی
نام
تاريخ
عنـــــوان  رســــالــــه
اميني
ميترا
1382
تعيين راهبردهايي جهت افزايش ترانزيت كالا در كشور ايران با تاكيد بر نقش بنادر با استفاده از مدل swot
ايلخاني زاده
جلال الدين
1382
بررسي عوامل مؤثر بر خريد محصولات غذايي كنسروي در ميان خانمهاي شاغل و خانه‌دار مراجعه كننده به فروشگاههاي شهروند
بابا اكبري
فرشيد
1382
بررسي تكنيكهاي مختلف Annealing Simulated در بهينه سازي شبيه سازي مسئله تعيين محل و اندازه ظرفيت انبارهاي ميانگير در خطوط توليد
بزرگمهر
حميرا
1382
مطالعه سيستم اطلاعات حسابداري موجود د رفروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه و ارائه نظام مطلوب
بيگلربيگي
فرزاد
1382
طراحي مدل تعيين عيوب بحراني فرآيند توليد و مقايسه كارايي تكنيكهاي PARATO- Ishikawa, PFMEA, QFD  در تعيين نقاط بحراني فرآيند توليد با بهره‌گيري از خروجي مدل
بيگي
فريده
1382
شناسايي موانع سازماني مؤثر بر بازار گرايي در شعب بانك رفاه
پدرود
اسداله
1382
بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر حيطه نظارت مديران سطوح مختلف (پايه- مياني- عالي) دانشگاه صنعتي مالك اشتر با استفاده از مدلLackheed
پيرصاحب
ادريس
1382
بررسي بكارگيري تجارت الكترونيكي در ايران با استفاده از swot
پيري
مرتضي
1382
ارزيابي كارايي سيستم بانكي آذربايجان غربي با روشDEA
توتونچي
سيامك
1382
تدوين استراتژي فناوري اطلاعات براي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي
جمشيدي منفرد
سعيد
1382
كاربرد تكنيك طراحي آزمايشها (DOE) و كنترل كيفيت در حين توليد جهت بهبود كيفيت محصولات و كاهش ضايعات در صنعت الياف مصنوعي
حسين تبار
محمد
1382
ارزيابي اقتصادي خصوصي ساز ي در شركت سهامي مخابرات استان مازندران+
خادم
مهران
1382
طراحي مدل DSS مبتني بر رويكرد CRM ( مديريت روابط مشتريان)
خسروي
شهرام
1382
بررسي الگوهاي مختلف ارزيابي عملكرد سازماني و ارائه الگوي مناسب براي صنايع نفت گداختار
خيرخواه حسن آبادي
اكبر
1382
بررسي نقش آموزش در افزايش كارايي كاركنان اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد
رهگذر
نويد
1382
طراحي و استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO 9001-2000 در بانك رفاه (مطالعه موردي سرپرستي منطقه اصفهان)
روزبه
علي مصطفي
1382
بررسي رابطه بين سبك‌هاي رهبري مديران و نياز به كسب موفقيت در كاركنان مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي
سجادی
عبدالصاحب
1382
بررسی و مقايسه نگرش کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش استان بوشهر نب به تامين نيازهای اساسی خود در سال 1381
سفيدگران
بهارك
1382
بررسي نظام انتصاب رؤساي شعب بانك رفاه بر مبناي الگوي مهارتي كتس
شاهسون
ياورعلي
1382
بررسي عوامل مؤثر بر كارايي نظام مالياتي از ديدگاه كارشناسان شهرستان كرج
شجاع
علي
1382
بررسي ميزان بهره‌وري نيروي انساني و عوامل مؤثر بر آن در شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي كالا در تهران
شهران
رضا
1382
امكان سنجي و طراحي سيستم اتوماسيون اداري سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي مبتني بر فن آور ياطلاعات
طايفي
اعظم
1382
بررسي روش اجراي QFD در واحد توليدي شركت فرآوري و ساخت ( سازنده كمك فنر اتومبيل)
ظهري
بابك
1382
طراحي مدل رياضي برنامه‌ريزي توليد در صنعت كاشي (كاشي نيلو)
علوي
زهرا
1382
تجزيه و تحليل محيط شبكه جوان راديو با تكنيك swot به منظور ارائه استراتژي‌هاي مناسب سازماني
علي مؤمني
حسن
1382
تدوين استراتژي ميتني بر تكنيك گروه همهمه (BGT) ( مطالعه موردي : شركت ايران خودرو خراسان)
قاضي زاده
سيدعلي
1382
طراحي سيستم مميزي تحقيق و توسعه با الگوگيري از كشورهاي ديگر
قزوينيان
روزبه
1382
بررسي مدل CAP در بازار بورس تهرانچج
گودرزي
داود
1382
بررسي ماندگاري مفاهيم مديريتي در اذهان دانش‌آموختگان مركز آموزش مديريت دولتي استان تهران و ميزان بكارگيري آنها از ديدگاه فارغ‌التحصيلان 1380
محمدپور
مهدي
1382
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و عملكرد كاركنان در دو شركت پارس قو و مارگارين
مهدي‌پور
راضيه
1382
طراحي مفهومي نظام اطلاعات گردشگري متناسب با سازمان ايرانگردي و جهانگردي
ميرزاخواه رازليقي
معصومه
1382
بررسي ميزان رضايت مشتريان بانك رفاه نسبت به خدمات بانكي
نكوكار
راضيه
1382
بررسي سياستها و خط مشي هاي دولتي خصوصي سازي در صنايع توليدي از ديدگاه اصول سياسي اقتصادي- اجتماعي قانون اساسي ج.ا.ا.
نيكوكار شهير
فراز
1382
بررسي عوامل مرتبط با رضايت‌مندي ارباب رجوع بخش واردات گمرك شهريار
هادي پور
حسين
1382
تعيين بهترين مدل جهت پيش بيني قيمت سهام در گروه صنايع غذايي و آشاميدني بورس اوراق بهادار تهران
يزدي
پريسا
1382
شناسايي و مقايسه فرهنگ سازماني د رسه سازمان ( صداو سيما- شركت توزيع نيروي برق و سازمان تامين اجتماعي) در شهر اهواز با استفاده از گونه شناسي كوئين
احمدپور ترکمانی
بهروز
1383
برنامه ریزی تولید محصولات کارخانه پاکشو با استفاده از برنامه ریزی آرمانی
ارضا
اميرحسين
1383
طراحی سبد سهام با استفاده از معيارهای z-score و نرخ رشد سود خالص شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی بازده و ريسک آن
اميری
سامع
1383
ارزیابی کیفیت خدمات بیمه ای با استفاده از مدل مقیاس کیفیت خدمات servqual
بهره دار
پژمان
1383
شناسايی و اولويت بندی اجزای آميخته بازاريابی و محيطی در صنعت کشور
پيرهادي
فاطمه
1383
اولويت بندي اجزاي اصلي سامانه تجارت الكترونيك يكپارچه مؤثر در استفاده از آن در تهران
تركاشوند
عليرضا
1383
مقايسه كارايي عملكرد گروههاي آموزشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس از ابعاد آموزشي و پژوهشي با
حسيني
نبي‌اله
1383
بررسي ميزان تاثير خوداظهاري بر رضايت‌مندي ماليات دهندگان ( صنف فرش دستباف بازار تهران)
خجسته
حمیدرضا
1383
طراحی و اجرای روش focus pdca جهت ارتقای فرایند تولید و بهبود مستمر کیفیت محصولات
خراساني
محمد
1383
تعيين محل احداث كشتارگاه صنعتي مرغ در يكي از شهرهاي مازندران با رويكرد تصميم‌گيري چند شاخصه
خضرایی شولایی فر
مژگان
1383
مطالعه علل تمایل مصرف کنندگان تهرانب به مصرف برنج خارجی
زينعلی
حامد
1383
شناسايی عوامل بازدارنده فناوری اطلاعات از دیدگاه کارکنان در سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
سلمانپور خوئي
مجيد
1383
بررسي رابطه بين اندازه شركت و نرخ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
سنگي
محمود
1383
رابطه بين غني سازي شغل و رضايت شغلي كاركنان
طاهري‌لردكاني
حسن
1383
شناسايي عوامل وادارنده و بازدارنده توسعه نقطه تجاري ايران از ديدگاه خبرگان
طرزمني
علي اصغر
1383
ارائه يك مدل رياضي بهينه به منظور برنامه‌ريزي توليد محصولات شركت توليدي قدس پلاستيك
فروغمند
افشين
1383
ارائه يک الگوی رياضی برای مديريت کانالهای توزيع گاز مايع استان اصفهان
فيروزي
عليرضا
1383
شناخت ميزان و عوامل رضايت شغلي در كاركنان شهرداري تهران
كاظمي نسب
محمد
1383
اولويت بندي عوامل مؤثر بر رضايت ارباب رجوع در سازمان تامين اجتماعي شهر يزد با استفاده از تكنيك AHP
كرم‌پور
عبدالحسين
1383
ارزيابي كيفيت خدمات درماني با استفاده از الگوي توسعه‌يافته شكافهاي كيفيت خدمات

کاوه
مجتبی
1383
اندازه گیری فازی وفاداری مشتریان شرکت سحر
کيهان
محمدرضا
1383
بررسی لرتباط بين فردی با رضایت شغلی کارکنان گروه بهمن
ماهي جوشقاني
حسن
1383
ارائه يك الگوي رياضي براي برنامه‌ريزي توليد محصولات شركت گلرنگ
محمدی آدرگانی
محسن
1383
ارزيابی کيفيت زندگی کاری در اداره کل راه آهن اصفهان ا زديدگاه کارکنان
مرادي آيديشه
شعبان
1383
تامين نوع ديوانساالاري در دانشكده مديريت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي براساس الگوي Mintz Berg
معيني
حامد
1383
رابطه رضايت مشتريان با عملكرد نمايندگيهاي خدمات پس از فروش شركت شهاب
مهبودي
محمد
1383
بررسي درجه موفقيت نهادينه سازي روش هاي بيوتكنولوژي در پروژه هاي زيستي
نصيری زاده
مژگان
1383
شناخت بسترها و عوامل موثر در استقرار نظام مديريت کيفيت فراگير در شرکت برق منطقه ای يزد
نيازي
علي
1383
رابطه عناصر مدل Achieve با كارايي دبيران دروس پايه آموزش و پرورش شهرستان سبزوار
هاشمي
سيدعليرضا
1383
طراحي يك مدل مناسب براي پيش‌بيني تقاضاي نفت در سازمان اپك
هاشمي طباطبايي زواره
سيدعباس
1383
بررسي رابطه جو سازماني با كارايي مدارس متوسطه منطقه 2 تهران
وكيلي فراهاني
زهرا
1383
بررسي ميزان تحقق ابعاد توانمندسازي كاركنان در بانك رفاه
آذری
ساناز
1384
بررسی سیستماتیک سرمایه بر ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 81-78
اسداللهی
آزاده
1384
مقايسه نگرش مشتريآن به خدمات بانک ملت و بانکهای خصوصی
امامی
رقیه
1384
طراحی الگوی تخصیص بهینه بودجه و منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به استانهای مختلف با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی و روش تحلیل سلسله مراتبی
ترابی
مهرنوش
1384
نیازسنجی سیستم های اطلاعاتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با استفاده از مدل BSP
جاسبی
زهره
1384
بررسی عوامل موثر بر رضايت مشتريلن صنايع چسب سيناران و الويت بندی آن
جویبار
منوچهر
1384
مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمانهای تابعه
داودی
احسان
1384
مقایسه معماری سازمانی در شرکت های تابعه شرکت ملی گاز و شرکت ملی پتروشیمی
رشيدی
ليلا
1384
بررسی عوامل موثر در استقرار موفقيت آميز دولت الکترونيک در سازمان مديريت صنعتی
شاکری
احمد
1384
بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادیی و شاخص های سودآوری در شرکتهای گروه وسائط نقلیه موتوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
صادقی
سعيد
1384
ارزيابی بهينه سازی هزينه های کيفيت بر پايه مدل کنترل فرآي«د آماری در صنايع ويژه
صالحی چشمه علی
محمد
1384
امکان سنجی طراحی و پیاده سازی آموزشهای مجازی در موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی با استفاده از تکنیک TELOS
عبدالعلی
اسماعيل
1384
تعيين و اندازه گيری کارايی واحدهای ستادی سازمانهای دولتی با استفاده از رويکرد تحليل پوششی داده ها
عبدالعلی پور
اميرحسين
1384
ارزيابی سازمان های بازرگانی استانها با رويکرد MADM
عزيزی
علی
1384
ارزيابی سيستم های اطلاعاتی مديريت پروژه PMIS شرکت مهندسی فردوس در وضع موجود و ارائه مدل مفهومی مناسب
علوی
نازنين
1384
بررسی امکان سنجی استقرار دولت الکترونیک در ایران
قاسمی خانی
افسانه
1384
تعیین عوامل کلیدی توفیق در بکارگیری فن آوری اطلاعات در صنعت پتروشیمی
قاسمی فیض آباد
ایوب
1384
مقایسه مشارکت جویی کارکنان معاونت های مختلف شرکت مخابرات ایران از نظر ارائه پیشنهادات
کاوه راد
علی
1384
شناسایی عوامل کاهنده فشارهای عصبی (استرس) در محیط کار شرکت ملی پخش فرآورده ها ی نفتی منطقه تهران
کيا
پژمان
1384
مقایسه رابطه نسبت های قیمت به سود و قیمت به سود تعدیل شده با بازده سهام شرکتهای پذیرفته ده در بورس اوراق بهادار تهران
گرزين
رضا
1384
آسیب شناسی موجود بر سازمان گمرک غرب تهران و طراحی مدل مفهومی مناسب براساس متدولوژی ساخت یافته تجزیه و تحلیل سیستم
محمدحسينی
علی
1384
بررسی رابطه بين ويژگی های سيستم رسيدگی به شکايت مشتريان با حفظ وفاداری در فروشگاه زنجيره ای شهروند
مختاری معمار
حسام
1384
مقايسه رضايت مشتريان از کيفيت خدمات ارائه شده توسط دو رستوران غذای فوری با استفاده از مدل P-C-P
مشکانی
محمد
1384
بررسی تاثیر 3 شاخص از عناصر آمیخته بازاریابی بر تصمیم گیری خرید دئودرانت
معتمدی مقدم
محسن
1384
بررسی نظظام ارزشیابی عملکرد از نظر کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان و تعیین نارساییهای آن
مهرانی
کيارش
1384
رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران براساس متغیرهای بنيآدی مالی و رابطه آن با بازده سهام
موسی پور
يوسف
1384
بررسی و ارزيابی نتيج حاصل از اجرای مهندسی مجدد فرآيندهای کاری BPR در اداره حسابداری حقوق و مزايای معاونت مالی شرکت ايران خودرو
ابتياع
مهنوش
1385
بررسي اثربخشي سيستم اطلاعاتي مديريت در شركت تجارت الكترونيك پارسيان
ابونبي
آرتا
1385
امكان سنجي اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت وبرنامه ريزي از ديدگاه مديران و كارشناسان
ابوئي مهريزي
امير
1385
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از شبكه عصبي- فازي
احساني
امير
1385
مقايسه فرهنگ سازماني موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي و دانشكده امور اقتصادي بر اساس مدل چارلز هنري
انتظاري هرسيني
علي
1385
مقايسه فرهنگ دانايي بيم موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، دانشكده صدا و سيما و دانشكده صنعت هواپيمايي
باقري يكتا
سياوش
1385
بررسي عوامل موثر بر تصميم خريد مشتريان فروشگاههاي زنجيره اي شهروند براساس مدل اسپرولز و كندال
بهرامي
مجتبي
1385
مقايسه ادراك از ريسك مشتريان در روشهاي مختلف پرداخت سنتي و الكترونيكي روي دستگاههاي پايانه فروش
تاب
محمد
1385
تدوين استراتژي آموزشي دانشگاه ايلام
جوكار تنگ كرمي
ايمان
1385
آزمون نظريه قيمت گذاري آربيتراژ در بورس اوراق بهادار تهران
حاج حسينلو
ليلا
1385
شناسايي استراتژيهاي منابع انساني در بانكهاي كشور با استفاده از مدل spr
حبيب وند
امير
1385
بررسي اثربخشي استقرار سيستم مديريت كيفيت ايزو 2000-90001 در صنايع غذايي و پلاستيك شهر قزوين
حسين بر
محمداسلم
1385
ارزيابي عملكرد شركت نكا پلاستيك با استفاده از مدل عارضه يابي سازماني
حسيني كيشاني
نسرين
1385
بررسي سطح توانمندي كاركنان زن و شناسايي موانع بازدارنده توانمندسازي ادارات كل شركت مخابرات ايران
رفيعي مهرآبادي
نگار
1385
بررسي رابطه رضايت مشتري از عابر بانك با كيفيت خدمات ارائه شده
رهنما
آزاده
1385
بررسي عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق بخش صنعت و معدن حوزه 7 سرپرستي شرق تهران
زارعي رهرو
اميرحسن
1385
بررسي رضايت گروههاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني براساس مدل p-c-p در دو حوزه غرب و مركزي
صدوقي يارندي
محمد
1385
ارزيابي عملكرد اتوماسيون اداري شركت مخابرات ايران با استفاده از مدل كارت امتياز متوازن
طاهرخاني
حسن
1385
بررسي تاثير عوامل انگيزاننده مدل هرزبرگ بر رفتار شغلي در ميان كارشناسان شركت رستافن ارتباط
عراقي
حامد
1385
بررسي رضايت سهامداران از سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
عزيزخاني
جواد
1385
بررسي سطح رضايت مصرف كنندگان اشترودل رضوي از روش ACSI
عزيزيان
بهزاد
1385
مقايسه كارآفريني مديران در سازمان هواپيمايي كشوري و حوزه ستادي وزارت جهاد كشاورزي
فرمهيني
فرهاد
1385
تعيين و الويت بندي عوامل موثر بر توسعه صادرات كاشي با تاكيد بر آميخته بازاريابي
كريمي
زهرا
1385
بكارگيري مدل يكپارچه زنجيره تامين با رويكرد كاهش هزينه هاي توليدي
كيايي
مجتبي
1385
رابطه فناوري اطلاعات با ابعاد ساختار سازماني در سازمان هاي تابعه وزارت مسكن
لطفي زاده
فرشته لطفي زاده
1385
بررسي وضعيت سرمايه فكري در بين صادر كنندگان كاشي و سراميك
محمدی
داریوش
1385
ارزيابي تحقق دولت الكترونيك در وزارتخانه ها و موسسه هاي دولتي ايران براساس مدل پنج مرحله اي سازمان ملل
مقامي دولت آباد
ولي
1385
تجزيه و تحليل و بررسي نيازها و خواسته هاي جانبازان استفاده كننده از پروتز بالاي زانو با تكيه بر تكنيك QFD
منتظري
ايمان
1385
ارزيابي ميزان بلوغ سازماني مديريت پروژه با استفاده از استاندارد opm3 (مطالعه موردي پيمانكاران پروژه هاي پتروشيمي)
منصوري نيك
مهدي
1385
الويت بندي پروژه هاي بهبود و شناسايي شده در شركت بوتان براساس كارگاه پروفورما با استفاده از AHP
نجار
علي اكبر
1385
طراحي مدل رياضي زنجيره تامين توليد تجهيزات نگهداري كالا و مواد  با رويكرد فازي- در شركت دژپاد
يوسفي زنوز
فرزانه
1385
اندازه گيري ميزان يادگيري سازماني د رواحدهاي مختلف حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
آدوسي
علي
1386
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ماندگاري مشتريان بانكهاي سپه و ملي
ازناويان
شيوا
1386
ارزيابي استراتژي شخصي سازي مديريت دانش در بين اعضاي ميزگرد و سخنرانان مباحثات اقتصادي
اسدي صفت
بهاره
1386
بررسي و شناسايي نيازهاي مشتريان گچ سفيدكاري كارخانه سپيد گچ ساوه با تكيه بر تكنيك QFD
امين
فرشته
1386
بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی روسای شعب بانک ملت شهر تهران و کارایی سعب تحت سرپرستی آنها
برجسته ملكي
منوچهر
1386
كاربرد ارزش در معرض ريسك در طراحي سبد سهام بهينه در بازار بورس تهران
بن
عليرضا
1386
بررسي رابطه بين نوع استراتژي منابع انساني و عملكرد مالي شركتهاي صنعتي فعال در بورس تبريز
جهاني زاده
سميه
1386
رابطه ميان انتشار سهام جايزه و نرخ بازدهي سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
جوكار
علي
1386
بررسي ثبات ريسك سيستماتيك شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
خليلي
مهدي
1386
بررسي رابطه كارايي سرمايه فكري و عملكرد شركتهاي صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران
رحيمي
زكيه
1386
سنجش فرهنگ دانايي و شناسايي عوامل توسعه فرهنگ دانايي در بانك صادرات و ملت
رشيدي
اعظم
1386
شناسايي عوامل موثر بر فساد مالي در بين كاركنان دستگاههاي اجرايي شهر تهران
رضاقلي فاميان
سميه
1386
مدلسازي مساله مكان يابي دورمركزها با استفاده از برنامه ريزي رياضي
رياحي
پريسا
1386
نقش مديريت بازاريابي مكان در توسعه پاركهاي علم و فناوري
زاده محمد
زهره
1386
سنجش ميزان شايستگيهاي مديران براساس مدل كمرون كوئين
زارعپور
فضل اله
1386
بررسي رابطه ميزان تحقق سازمان يادگيرنده با عناصر سازماني در صنعت پتروشيمي
سبحاني
محمدصادق
1386
رابطه بين اثربخشي سيستم هاي اطلاعات بازاريابي و كارآمدي عناصر اساسي فرايند برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي در بانك هاي ايران
سرائي
داود
1386
بررسي عوامل موثر در مكان يابي شعب بانك صادرات در سطح شهر تهران
سلماني
علي
1386
بررسی گرایش مشتریان فروشگاه زنجیره­ای شهروند نسبت به خرید اینترنتی
سمندر
محمدرضا
1386
بررسي رابطه شخصيت و عملكرد كاركنان در شعب بانك كشاورزي اردبيل
سيدهاشمي
محمدرضا
1386
شناسايي و رتبه بندي موانع اجراي استراتژي هاي بازاريابي در شركت ايران خودرو
شرفي نژاد
نورالدين
1386
بررسي و الويت بندي عوامل موثر بر توسعه صادرات صنايع كوچك و متوسط

صادقي
موسي
1386
شناسايي معيارهاي ارزيابي عملكرد سطح كاركنان در شركت سرمايه گذاري مسكن آذربايجان
طيبي
احمد
1386
مقايسه رابطه ارتباط با مشتري با عملكرد بازاريابي و عملكرد مالي در دو گروه بانك هاي دولتي و خصوصي
ظهرابي
خديجه
1386
نيازسنجي آموزشي مذيران سطوح پايه و مياني در سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان
عليدوست اقدم
محمد
1386
تاثير متغيرهاي بنيادي روي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
قره قاشي
عليرضا
1386
ارزيابي نسبي واحدهاي عملياتي بهينه سازي مصرف سوخت با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
گروه
افسانه
1386
بررسي تاثير افزوده اقتصادي در مقايسه با جريانات نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي و سود هر سهم بر ارزش بازار سهام شركتهاي دارويي
محمدي فاتح
اصغر
1386
شناسايي عوامل كليدي توفيق سيستم مديريت دانش در دانشكدها و مراكز آموزش عالي مديريت تهران
معتمدي
فاطمه
1386
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني
مفتون
نسيم
1386
بررسي و الويت بندي ابعاد شش گانه ادراك از ريسك در خريداران كامپيوتر براساس گروههاي درآمدي
ملاصادقي
محمدمهدي
1386
شناسايي ويژگيهاي كارآفريني مديران شركت گاز استان فارس طبق مدل سازمان ملل
موفق
حسن
1386
اندازه گيري بهره وري نيروي انساني و تعيين عوامل موثر بر آن
نصيري
بهروز
1386
تشخيص مشكلات استقرار نظام مديريت كيفيت در سازمان هاي دولتي استان كردستان
هادي اصل سراي
محمدحسن
1386
مقايسه ادراك از ريسك مشتريان در روشهاي مختلف خريد سنتي و اينترنتي و بررسي عوامل جمعيت شناختي
والي زاده
افشين
1386
بررسي رابطه ريسك و عملكرد مالي در گروه شركت هاي سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران+
ارجلو
اعظم
1387
بررسي رابطه توانمندسازي و تعهد سازماني ادراك شده ميان كارشناسان حوزه ستادي وزارت بازرگاني
اسكندري
بلال
1387
بررسي تحليلي عوامل موثر بر سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان در شركت زنجيره­اي رفاه
بالاورد
مهدي
1387
بررسي تجريب ارزان قيمت­گذاري و بازده بلندمدت عرضه عمومي توليد سهام
بايندري
ادينه بيكه
1387
بررسي رابطه بين برنامه­هاي ارتقاء صادرات و عملكرد صادراتي شركتهاي صادرات سنگ ايران
پرمو
علي
1387
بررسي عوامل تعيين­كننده براي سرمايه­گذاران حقيقي نسبت به دريافت سود سهام در شركتهاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران
تابان
فاطمه
1387
بررسي رابطه هوش هيجاني با اثربخشي مديران ستادي شركت ملي صنايع پتروشيمي
جلالي
مهدي
1387
اولويت­بندي عوامل موثر بر كارايي نظام مالياتي شهرستان شاهرود براساس مدل AHP
جواني
حسن
1387
برآورد ظرفيت بالقوه مالياتي استان اصفهان و محاسبه كوشش مالياتي
دادرس
كمال
1387
بررسي كارايي قيمت و سودبخشي تحليل تكنيكي در بورس اوراق بهادار تهران
رجب پور
عليرضا
1387
تاثير روشهاي افزايش سرمايه بر قابليت نقدشوندگي سهام و مقايسه اين شاخص­ها در قبل و بعد از افزايش سرمايه
زارع
محمد صادق
1387
طراحي سيستم ارزيابي عملكرد شركتهاي بيمه خصوصي با استفاد هاز كارت امتياز متوازن
شاه احمد قاسمي
طيبه
1387
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و تعهد كاري كاركنان واحدهاي ستادي شركت ملي پخش فرآورده­هاي نفتي ايران
شريعت­طلب
مهدي
1387
بررسي اثر توانمندساز هزينه يابي بر مبناي فعاليت بر بهبود عملكرد مالي
صيدي ساماني
حميد
1387
بررسي عوامل پذيرش بانكداري الكترونيكي توسط مشتريان بانك صادرات ايران
عباسقلي زاده
امير
1387
بررسي تجربي رابطه بين تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
فارسي
عصمت
1387
بررسي ادراك عدالت سازماني نظام ارزشيابي عملكرد
كرباسيان
مسعود
1387
شناسايي گلوگاههاي بهبود آميخته بازاريابي صنعتي محصولات در شركت مهركام پارس
لطفي شورابي
مهدي
1387
بررسي عوامل تعيين كننده و موثر بر ساختار سرمايه شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
مهدوي زاد
داود
1387
بررسي اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت يكپارچه همكاران سيستم از ديدگاه خريداران اين بسته نرم افزاري
ميرركني
سيدهادي
1387
بررسي تاثيرات بكارگيري فناوري اطلاعات بر تصميم گيري مديران در معاونت منابع انساني وزارت نفت
نيك انديش
مريم
1387
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و عملكرد مالي سازمان در شركتهاي تابعه وزارت اطلاعات و فناوري اطلاعات با استفاده از مدل دنيسون
چگني
داود
1388
شناسايي و الويت­­بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري در صنعت بيمه ايران با استفاده از الگوي چهاربعدي موفقيت پياده­سازي crm لئو و همكاران
رفيعي
سعيد حسين
1388
بررسي دستاوردهاي مديريت دانش در اثر بخشي بنگاههاي كوچك و متوسط
غلامي
مهرداد
1388
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در پياده­سازي سيستمهاي اطلاعاتي اجرايي- مطالعه موردي در شركت صنايع تجهيزاتي نفت
ميركرسوي
نجمه
1388
ارزيابي آمادگي الكترونيكي استان تهران و قم براساس شاخص cid از نظر كارشناسان
نظري قادر
مرتضي
1388
بررسي رابطه بين چرخه حيات مديريت دانش و عناصر سازماني در شركتهاي تابعه سازمان هواپيمايي كشوري
ابوالحسني
مونا حاجي
1389
شناسايي عوامل موثر بر پياده­سازي موفق سيستم برنامه­ريزي منابع سازمان در دستگاههاي دولتي
ايمان زاده حافظ
رقيه
1389
بررسي درجه تحقق سازمان يادگيرنده براساس مدل ماركوارت د رمعاونت اقتصادي بانك مركزي
پورهاشمي
سيده فاطمه
1389
شناسايي عوامل كليدي موثر در پياده­سازي موفق مديريت ارتباط با مشتري در شركت­هاي بيمه
حسين­پور
مريم
1389
سنجش درجه آمادگي الكترونيكي در حوزه ستادي سازمان­هاي دولتي
خليل­پور
سميه
1389
ارزشيابي بلوغ سيستم­هاي اطلاعاتي شركت­هاي منطقه آزاد پارس جنوبي براساس مدل ارل
صحرايي
محبوبه
1389
ارزيابي عملكرد بانك تجارت از ديدگاه مشتري مداري بر مبناي مدل BSC
كرمي
حورا
1389
سنجش تاثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش در شركت صنايع تجهيزات نفت ايران و واحدهاي تابعه
محمد علي تجريشي
ايمان
1389
بررسي تاثير همترازهاي عمودي و افقي استراتژي­هاي صادرات بر عملكرد صادراتي در صد شركت برتر ايران
محمدي
محسن
1389
بررسي رابطه رضايتمندي با وفاداري و تعهد مشتري در بخش خدمات(مورد كاربردي بانك ملت)
يكه
حسين
1389
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مديريت دانش از ديدگاه دانش­ورزان
آقاپور
مريم
1390
بررسي اثربخشي سيستم اطلاعات منابع انساني شركت ملي پالايش و پخش فراورده­هاي نفتي ايران و ارائه مدل مفهومي مناسب
حسيني مرام
سید محمد
1390
بررسي موانع پياده سازي دولت الكترونيك در دستگاههاي دولتي استان قم
غلامي
حسين
1390
شناسايي و الويت­بندي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان به مارك تجاري محصولات صوتي و تصويري مطالعه موردي مارك­هاي تجاري سوني و صنام
كريمي
حميدرضا
1390
بررسي رابطه تكنولوژي اطلاعات و ساختار سازماني در شركتهاي فعال در حوزه IT در شهر تهران
رزاقي
مهدی
1391
بررسي اعتبار روايي و نرم­يابي مقياس سنجش شايستگي مديران
 
 
 
 
باباعلي
بهمن
1392
بررسي محتواي اطلاعاتي سود هر سهم، سود تقسيمي، درجه اهرم عملياتي، درجه اهرم مالي و تحليل رابطه آنها با بازده سهام در شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
پريخاني
شاهين
1392
بررسي تاثير تجربه برند بر ارزش ويژه و وفاداري مشتريان
خوش­نشين­ لنگرودی
محمدرضا
1392
تاثير قصد تحريم بر تصميم خريد در پرتو آميزه بازاريابي و سبك تصميم­گيري مصرف­كننده
دهقان
احسان
1392
بودجه ريزي عملياتي با رويكرد مدلسازي رياضي استواري فازي
عبدالملكي
سبحان
1392
بررسي تاثير ادراك مشتريان از برند، بروفاداري آنها در صنعت خدمات
عزت آبادي پور
حسام
1392
ارزيابي و الويت بندي متغيرهاي موثر بر موفقيت مشاركت هاي عمومي خصوصي با استفاده از تحليل محتوي و تحليل اهميت
قره خاني
بهزاد
1392
شناسايي عوامل موثر بر اعتماد ارباب رجوع به دستگاههاي اجرايي استان تهران
كرامت پناه
محسن
1392
ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان با دو رويكرد تلفيقي مدلسازي ساختاري- تفسيري و فرايند تحليل شبكه اي
كريمي
حبيب
1392
بررسي و تجزيه و تحليل ارتباط شاخص بورس اوراق بهادار تهران و شاخص­هاي بورس­هاي معتبر جهاني
ماهروزاده
صابر
1392
طراحي مدل ارزيابي عملكرد قرارگاه پدافند خاتم الانبيا با رويكرد I- PA
اسدزاده تپه
شهناز
1393
شناسايي و سنجش عوامل فردي موثر بر تمايل به فساد اداري- مالي
اميني
غلامرضا
1393
رتبه­بندي شركت­هاي بورس اوراق بهادار براساس شاخص­هاي حسابداري و شاخص­هاي مبتني بر ارزش و مقايسه آن با رتبه­بندي متعارف بورس اوراق بهادار تهران
باستان
زليخا
1393
سنجش سكوت سازماني و شناسايي عوامل موثر بر آن در سازمان­هاي دولتي شهر شيراز
پروين
نيما
1393
انتخاب تامين­كننده در راستاي دست­يابي به زنجيره تامين چابك با رويكرد چند معياره براي شركت صنايع فلزي
حجارزرين
شهاب­الدين
1393
طراحي و تبيين مدل ارزيابي عملكرد شعب بيمه معلم با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده­ها
حسن­پور
شهريار
1393
سنجش و شناسايي عوامل موثر بر تعادل كار و زندگي در سازمانهاي دولتي شهرستان اهر
حسين خاني
روح اله
1393
سنجش و بررسي عوامل موثر بر شايسته­سالاري در سازمان­هاي دولتي
حسين زاده
نعمت
1393
تحليل ادراك مشتريان از جو فروشگاه و تاثير آن بر لذت خريد و و ابستگي برند
حقي كلاره
فريده
1393
سنجش ميزان موفقيت شغلي و شناسايي عوامل موثر بر آن در بيمارستان­هاي شهر كرمانشاه
حيدرزاده
جهانگير
1393
بخش­بندي مشتريان براساس ارزش طول عمر آنها با رويكرد تجزيه خوشه­اي
خازني
مجيد
1393
طراحي مدل بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد با رويكرد تركيبي استوار در سازمان نقشه­برداري ايران
درويشي
محسن
1393
بررسي تاثير عناصر مديريت يكپارچه بازاريابي بر افزايش رضايت مشتريان در صنايع شوينده در اصفهان
دهقان
جواد
1393
سنجش اعتماد كاركنان به مديران و شناسايي عوامل موثر بر آن
رنجبر
جمشيد
1393
بررسي عوامل موثر بر چابكي سازماني در موسسات پژوهشي مرتبط با علوم انساني شهر تهران
سيمايي مهر
سعيد
1393
واكاوي و نگاشت نقشه شبكه ملي آمار به كمك متدولوژي سيستم هاي نرم
شريفي
شهرام
1393
شناسايي عوامل موثر بر رفتار شهروندي سازماني(مطالعه موردي شهر سقز)
عربي گنجه
مسعود
1393
ارزيابي برون سپاري استراتژيك
(مطالعه موردي نگه­داري و تعميرات تاسيسات ايستگاه­هاي خط 2 مترو تهران و حومه)
علیزاده
الهام
1393
سنجش سودمندی استراتپی مومنتوم و معکوس و تعیین زمان بهینه آن در بورس اوراق بهادار تهران
عمويي
ايمان
1393
شناسايي و بررسي عوامل حياتي موفقيت تجارت الكترونيكي B2B در صنعت پخش: عوامل پخش موادغذايي سراسر ايران
غفاريان
مسعود
1393
شناسايي عوامل موثر بر ارتقا پاسخگويي در بخش دولتي ايران
فرح بخش
مهدي
1393
سنجش عدم تمركز اداري در ايران و شناسايي عوامل موثر بر استقرار آن
قرباني
حسين
1393
نگاشت نقشه پايش فرايند كيفيت اقلام آماري با رويكرد SODA
قلي زاده
بهنام
1393
شناسايي بررسي تاثير آميخته بازاريابي بر تبليغات شفاهي
قهرماني
شهرام
1393
توسعه خدمات جديد و عوامل موثر بر عملكرد مالي آن در صنعت بانكداري
كرمي
احسان
1393
مدلسازي رنجيره تامين چابك با رويكرد مدلسازي ساختاري- تفسيري ISM
كريمي
كوروش
1393
شناسايي عوامل بازدارنده ي استقرار موفقيت­آميز طرح دوركاري در معاونت توسعه مديريت و برنامه­ريزي رياست جمهوري
محمدي
حسن
1393
تحليل و واكاوي تقابل دربرداشت از ميادين مشترك گازي ايران و قطر با رويكرد تئوري درام
مسلماني
غلامحسين
1393
طراحي مدل تدوين استراتژي صنعت پتروشيمي
معزی
فروغ
1393
ارزیابی تکنیک داده کاوی در ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری
ملكي برنتي
فاطمه
1393
سنجش ميزان فراموشي سازماني و شناسايي عوامل موثر بر آن در مراكز وابسته به وزارت جها كشاورزي
مهرجو
ليلا
1393
بررسي ميزان رضايت مشتريان بانك ملت از خدمات بانكداري الكترونيك بر مبناي مدل servqual و شناسايي عوامل موثر بر آن
ميكائيل پور
يوسف
1393
سنجش ادغام موفقيت­آميز و شناسايي عوامل موثر بر آن
نجارزاده
مهدي
1393
تاثير عدالت سازماني ادراك شده بر رفتار شهروندي، تعهد سازماني و استرس شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي شهر تهران
نوري
معصومه
1393
سنجش چابكي سازماني و شناسايي عوامل موثر بر آن در سازمان­هاي دولتي شهر جهرم
هاشمي قيري
فائزه
1393
تبيين تاثير مديريت ناب بر عملكرد توسعه محصولات جديد
وحيد مقدم
امير
1393
برسي تاثير برندسازي داخلي و هوش عاطفي بر رفتار شهروندي سازماني
يوسف زاده
علي اصغر
1393
انتخاب استراتژي نگهداري و تعميرات با رويكرد تركيبي نگاشت­شناختي و فرايند تحليل شبكه فازي
 
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved