چاپ        ارسال به دوست

در نشست تخصصی بررسی استراتژی چرخه دوگانه چین – چین 2025مطرح شد: ضرورت توجه به چین به عنوان بزرگترین اقتصاد جهانی

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی درتداوم برگزاری نشست های تخصصی خود، نشستی را با عنوان "بررسی استراتژی چرخه دوگانه چین - چین 2025" برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه، در این نشست که با حضور دکتر فریدون وردی نژاد، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، دکتر ابوالفضل علمائی فر، مدرس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و دکتر محسن شریعتی نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد؛ ضمن بررسی سیاست های اقتصادی چین در سال های گذشته برای حرکت در مسیر شکوفایی و توسعه، از استراتژی چرخه دوگانه چین در رویکرد اقتصادی جدید سخن به میان آمد.

در ادامه دکتر وردی نژاد به عنوان سخنران اول این نشست، به بررسی برنامه توسعه پنج ساله چهاردهم و نقشه راه 15 ساله چین در افق 2035 پرداخت.

وی رشد اقتصادی چین در سال 2019 را 14/8 تریلیون دلار عنوان کرد که این رقم برابر با 16 درصد از کل اقتصاد جهان و 30 درصد رشد اقتصاد جهانی است و درآمد سرانه ای معادل 10 هزار دلار را برای هر چینی به ارمغان آورده است.

وردی نژاد افزود از سال 2015 تا سال 2019، 60 میلیون شغل جدید در مناطق شهری چین ایجاد شده و نرخ جمعیتی اقشار با درآمد متوسط رو به افزایش است تا جایی که چینی ها در خروجی ارزش افزوده بخش تولید دارای مقام اول دنیا و ارزش افزوده بخش خدمات در این کشور به53/9 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2019 رسیده است.

دست یابی به رتبه 14 جهانی در شاخص نوآوری، رتبه دوم جهان در بخش تحقیق و توسعه، افزایش نرخ جمعیت شهری، کاهش 13/2 درصدی مصرف انرژی، ارتقاء سهم هوای سالم در 337 شهر و افزایش مناطق ویژه تجاری به 21 منطقه، ریل گذاری این کشور را برای حرکت پرشتاب در مسیر پیشرفت هموارتر کرده است.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با اشاره به پنجمین نشست عمومی نوزدهمین کنگره مرکزی حزب کمونیست چین که در 8 آبان ماه 1399 به پایان رسید، از پیشنهادات مطرح شده برای ترسیم برنامه ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی 5 ساله چین (2025-2021) گفت و خاطرنشان کرد: براساس این راهبرد برنامه نوسازی اقتصاد چین به پایان خواهد رسید و پکن الگوی جدیدی از توسعه ارائه خواهد داد که براساس آن بازارهای داخلی و خارجی به تقویت یکدیگر پرداخته و در آن بازار داخلی به عنوان تکیه گاه اصلی اقتصاد درنظر گرفته می شود.

دستیابی به زندگی باکیفیت برای مردم، نقش برجسته نوآوری و فناوری در آن و تبدیل چین به رهبر نوآوری در دنیا، به روزرسانی پایگاه های صنعتی کشور، ساخت نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی با استاندارد بالا، اصلاح نظام حاکم برحقوق مالکیت ها، بازار محور کردن عوامل تولید، بهبود قابل توجه درابعاد معنوی و اخلاقی و کیفیت اوضاع فرهنگی و علمی و نیز سلامت جسمی و روانی مردم، افزایش نفوذ فرهنگ چینی، تقویت انسجام ملی، کاهش آلاینده ها و بهبود وضعیت محیط زیست و رشد درآمدهای شخصی همگام با رشد اقتصادی از مهم ترین ویژگی های این برنامه 5 ساله محسوب    می شود.

در این راستا رهبران چین بر تلاش برای ریشه دواندن توسعه به داخل چین و اتکاء بیشتر بر این بازارهای داخلی تأکید داشته اند و در ادامه یک گردش دوگانه شامل تمرکز بر بازارهای داخلی و خارجی مطرح می شود که تقویت گردش بازار داخلی در مقیاس بزرگ و روان به جذب بهتر منابع جهانی، برآورده کردن نیازهای داخلی، ارتقاء توسعه صنعتی و فناوری و ترویج مزایای جدید در همکاری و رقابت جهانی اقتصاد منجر خواهد شد.

هدف برنامه 5 ساله چین دستیابی به سعادت عمومی است که برای نیل به آن باید توازنی میان نیازها و امکان پذیری آنها وجود داشته باشد که این موضوع برای جمعیتی بالغ بر 1 میلیارد نفر مطرح و مسیر دست یابی به آن باید فراهم شود.

همچنین برنامه توسعه چینی دارای ویژگی هایی چون مردم محور بودن، توسعه صلح آمیز، توجه به دموکراسی سوسیالیستی چینی و پایدار بودن است که ضمن احترام به چند جانبه گرایی، سیاست برد برد را در عرصه جهانی دنبال می کند.

کرونا فرصتی برای خودنمایی مدل اقتصاد چینی

دکتر علمائی فر در ادامه این نشست از استراتژی چین برای تثبیت حضور در قامت قدرت جهانی در دوران پساکرونا گفت و افزود: بیش از 4 دهه است که نبض اقتصاد چین با تحول، سرعت و تنظیم مدام در دوره های مختلف می زند و کشور چین پس از رویکرد استالینی در اقتصاد خود به سیاست درهای باز و حرکت معجزه آسا به سمت پیشرفت اقتصادی روی آورد و جهان را در المپیک 2008 شگفت زده کرد.

وی سال های 2008 تا 2012 را برای چین سال های تکیه بر توان و بنیان های داخلی و عبور از تله طبقه متوسط با استفاده از ظرفیت وسعت و پهناوری کشور چین دانست و گفت: سال 2012 تا 2019 برای کشور چین  به منزله گشایش فصل جدید در عرصه سیاسی و اقتصادی و حرکت به سمت رویای چینی است که نخبگان نسل پنجم حرکت از رشد اقتصادی بالا به یک رشد اقتصادی با سرعت متوسط ولی با ثبات بیشتر را از طریق مبارزه گسترده با فساد در دستور کار خود قرار دادند.

البته پاندمیک کرونا برای این کشور به منزله یک فرصت تلقی شد تا با تسریع در فرایندهای بین المللی، ایده حرکت به سمت چرخه دوگانه در اقتصاد چین خودنمایی کند. این چرخه با تمرکز بر چرخه داخلی که به فعالیت های داخلی اقتصاد اشاره دارد و چرخه خارجی که به ارتباطات اقتصادی چین به جهان خارج مربوط می شود، حرکت خود را آغاز کرد که تحقق رویای چینی را در تغییر موازنه اقتصاد جهانی به نفع چین، افزایش سرانة رشد ناخالص داخلی بین سال های 2010 تا   2020  به میزان دوبرابر و دستیابی به جامعة نسبتاً مرفه می داند.

مدرس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه افزود: این چرخه دوگانه در سطح منطقه ای موضوعاتی چون به ثمر نشستن استراتژی کمربند راه، ایجاد توازن بین شرق و غرب کشور، تحکیم قدرت بری و تقویت حضور بحری، تحکیم امنیت داخلی، دستیابی به بازار جهانی و همگون سازی رشد اقتصادی با تدابیر ژئوپلتیکی و تقسیم کار بین المللی و در سطح جهانی افزایش سهم شرق آسیا در اقتصاد جهانی، جابه جایی در دستیابی به مقام اول اقتصاد جهانی از سال  2035 به 2028 و تدوام رشد اقتصادی بین 2025 - 2021 با نرخ سالانه 5/7 درصد جستجو می کند.

وی در پایان الزامات داخلی اقتصاد چین برای دستیابی به این مهم را تحریک مصرف داخلی و افزایش نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه و امنبت بخشی جهت هزینه آن، مناسب سازی ساختار اقتصادی، کاستن از کمیت و افزودن بر کیفیت رشد اقتصادی، تمر کز بر نوآوری، اقتصاد دیجیتال، سرمایه گذاری در انرژی های پاک، فن آوری برتر و حفظ نیروی کار جوان و ارزان به مثابه موتور رشد اقتصادی و الزامات خارجی آن را ایجاد پیرامون اقتصادی و ارتقاء در محنی لبخند (کمربند- راه) می داند که البته عبرت آموزی از گذشته ضمن تکیه بر ایستارهای بومی ضروری و راهگشاست.

استراتژی چرخه دوگانه برای اقتصاد چین یک ضرورت است

دکتر شریعتی نیا نشست استراتژی چرخه دوگانه را برای کشور چین نه یک اقدام اختیاری بلکه ضرورتی برای حضور این کشور در قامت اقتصاد جهانی و به عنوان قدرتی مطرح عنوان کرد و گفت: چین پیچیده ترین و مادی ترین تمدن جهانی است که در ادامه اصلاحات و سیاست درهای باز به روی اقتصاد جهانی استراتژی چرخه دوگانه را برای تمرکز بر تولیدات داخلی و استفاده از ظرفیت اقتصاد جهانی برگزیده است.

وی ادامه داد: سایر قدرت های جهانی در سال های اخیر به گونه ای عمل کرده اند تا فرصت چین را برای بهره برداری از اقتصاد جهانی کاهش دهند و این رویکرد (استراتژی چرخه دوگانه) برای فرصت سازی مجدد و حفظ چین به عنوان قدرت برتر اقتصاد جهانی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  افزود: به منظور کاهش قدرت اقتصادی چین در صحنه روابط بین الملل، نظام تحریمی آمریکا چین را هدف می گیرد و شرکت های چینی مشروعیت زدایی و امنیتی می شوند، اروپا چین را رقیب سیستمیک می بیند، ژاپن تشویق به خروج سرمایه های خود از چین می کند، هند در برابر چین می ایستد و چالش هایی  در امنیت انرژی برای این کشور ایجاد می شود  و همه این ها زنگ خطری است تا چین به استراتژی دوگانه در روابط اقتصادی روی آورد.

وی تأکید کرد: این استراتژی رویکردهایی چون تداوم سیاست درهای باز، استقبال از سرمایه گذاری خارجی، توسعه موافقت نامه های تجارت آزاد چین محور، پیشبرد طرح کلان ابریشم و مقابله با استراتژی مهار فناورانه ایالات متحده را به دنبال دارد و در صورت تدام این خط مشی، چین بزرگترین برنده جهاتی شدن در سالهای آتی است.

در پایان این نشست، سخنرانان و میهمانان حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر درباره فرصت های پیش روی کشور در تعامل با چین و چالش های موجود پرداختند.

 

 

 

 


٠٩:٠٤ - 1399/10/24    /    شماره : ٦٠٥١    /    تعداد نمایش : ١٤٢


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: