اهداف کلان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

درحوزه آموزش

 

 

· شناسایی خلاء ها و نیازهای آموزشی نظام مدیریتی کشور و تربیت کادر تخصصی مورد نیاز

· توانمند سازی مدیران از طریق بسط وتوسعه آموزش های حرفه ای و تخصصی فراگیر در کلیه سطوح مدیریتی کشور

· توسعه دانایی محوری در ارکان مدیریتی کشور از طریق ارائه آموزش های حرفه ای و تخصصی

· نظام دهی فعالیت های آموزشی و پژوهشی مدیریت های آموزش و پژوهش استانها در راستای فراگیر نمودن امر آموزش وپژوهش در سطح کشور

· بسط و توسعه آموزش کارکنان دولت در زمینه مدیریت و برنامه ریزی وفنون اداری جهت تحقق تحول اداری و فناوری اطلاعات

· تبیین ساز وکار مناسب به منظور ارائه آموزشهاي عالي در چارچوب اهداف موسسه

· زمینه سازی بمنظور برگزاری دوره های مشترک آموزش عالی، همایش های ملی، بین المللی و کارگاه های علمی و آموزشی .

 

 

 

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved