تلفن و فکس ساختمان نیاوران

22801900-2

تلفن و فکس ساختمان پرستو

88899116

تلفن و فکس ساختمان مانی

88347741     

تلفن و فکس ساختمان ملک الشعراء

88848357

تلفن و فکس  دفتر رياست

22284148   /   22290066

تلفن و فکس معاونت پژوهشي

26116872

تلفن و فکس معاونت آموزشي

26116988     /   26116987                

تلفن و فکس روابط عمومي

26116708

دفتر مرکزی حراست

22816449- فکس : 22816451

تلفن و فکس آموزشهای کوتاه مدت

 26116845 / 26116971  / 26116707

تماس با اداره کل مالی  (لیست کامل) 88898710 / 88898718

واحد فروش انتشارات

22801900 داخلی 4189- 26116852

اداره کل تحصیلات تکمیلی

22290062-3

اداره کل امور دانشجویی

2- 22801900 داخلی 1311 و3-22290062

گروه آموزشی برنامه ريزي سيستم ها و علوم اقتصادي

22802707-8

گروه آموزشی مديريت

 22291076 

گروه آموزشی حقوق

22802709

گروه آموزشی علوم اجتماعي + مرکز مشاوره دانشجویی

26116875

دفتر هیئت علمی

22802705

تلفن و فکس کتابخانه

22291075

تلفن و فکس دبیرخانه موسسه

22800802 / 22800801

پست الكترونيكي: info@imps.ac.ir

كدپستي :1978911114

نشاني:تهران- ضلع شمالي كاخ نياوران- (جمال آباد)- خ شهيد مختارعسگري پلاك 6

 

 

کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved