ساختار موسسه

رئیس موسسه

  اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
 دفتر مرکزی حراست

معاونت آموزشی و دانشجویی

 اداره کل تحصیلات تکمیلی
 اداره کل اموردانشجویی
  اداره کل آموزش­های کوتاه مدت
 دفتر هیئت علمی
  گروه­های آموزشی

             گروه آموزشی برنامه ریزی سیستمها و اقتصاد
             گروه آموزشی مدیریت
             گروه آموزشی حقوق
             گروه آموزشی علوم اجتماعی

معاونت پژوهشی

   دفتر آمار و پایش اقتصادی
   دفتر طرح­های پژوهشی
   دفتر خدمات پژوهشی
   دفتر تدوین منابع علمی و کتابخانه
   گروه­های پژوهشی

             گروه اقتصاد کلان
             گروه مطالعات بین الملل
             گروه رفاه خانوار

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

        اداره کل منابع انسانی و امور اداری
        دفتر طرح و  برنامه
        اداره کل فناوری اطلاعات
        اداره کل امور مالی


کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved