تماس با اداره کل امور دانشجوییکارمند

سمت

شماره تماس

شماره اتاق

زهره پوربابایی

مدیر کل امور دانشجویی

ملاقات با مدیر کل امور دانشجویی، روزهای یک‏شنبه و سه ‏شنبه از ساعت 10الی12 و 14 الی16 با تعیین وقت قبلی، امکان‌پذیر است.

علیرضا نعمتی

مسئول دفتر

1300

300

مجتبی مالکی

رئیس اداره فوق برنامه و امور فرهنگی

4217

302

نسرین یاری

رئیس اداره خدمات دانشجویی

1309

306

زهرا عبداله‏ زاده

کارشناس

1311

306

احمد شاه تیموری

سرپرست خوابگاه ملک‏الشعرا (پسران)

021-88820816

اعظم دهقانی

سرپرست شیفت روز خوابگاه مانی (دختران)

02188494290

زهرا آخوندی- فاطمه باقری

سرپرست ‏های شیفت شب خوابگاه مانی

شماره تماس با موسسه: 2-02122801900