کتابخانهکتابخانه موسسه، کتابخانه ­­ای دانشگاهی- تخصصی است که به منظور تحقق هدف ­­های آموزشی و پژوهشی موسسه در راستای خدمت­­ رسانی و اشاعه دانش، هم ‌زمان با موسسه در سال 1368 تاسیس شده است. مجموعه منابع این کتابخانه در زمینه ­­های موضوعی مدیریت، اقتصاد، حقوق، برنامه ­­ریزی و توسعه، علوم اجتماعی در دو شکل چاپی و الکترونیکی فراهم شده است. مراجعین ضمن دسترسی به فهرست منابع از طریق سیستم آرشیو و اطلاع­ رسانی سیمرغ، امکان تورق کلیه کتاب ­ها و پایان­ نامه­ های دیجیتال را دارند.

مجموعه این کتابخانه بیش از 80.000 عنوان کتاب، کتاب دیجیتال، پایان نامه، گزارش، روزنامه و طرح ­های پژوهشی را شامل می ­شود.

تعداد عناوین

 

 فارسی

 لاتین

 کل

کتاب

9029

11542

20571

پایان ­نامه

2710

 2

2712

کتاب دیجیتال

4

57909

57913

گزارش ­ها

604

 887

 1491

روزنامه­ ها

 8

 -

8

طرح­ های پژوهشی

 3611

19

3630

 

اهداف کتابخانه از طریق انجام وظایف در گروه ­های کاری 1. اطلاعات الکترونیک و گردش منابع؛ 2. ساماندهی منابع دنبال می ­شود.

مدیران کتابخانه

 نام و نام­ خانوادگی (خانم ­ها)

 دوره کاری

نرگس زندی­ روان

؟؟؟

رویا مکتبی­ فرد

؟؟؟

مسعوده ملک ­پور

؟؟؟

فرناز اسدی ­کیا

؟؟؟

پرآور

؟؟؟