معرفی گروه های پژوهشی

گروه‌هاي پژوهشي موسسه در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای پژوهشی به منظور بهره‌گيري و توسعه ظرفیتها و توان علمي و پژوهشی در اواسط سال 92 فعالیت خود را آغاز نمودند.


هدف اصلی از تشکیل این گروهها، شناسايي، بررسي و پیشنهاد سیاستها و راهكارهاي مناسب براي حل مسایل و چالش های کلان و راهبردی كشور در حوزه تحولات اقتصادی در سطح ملی، بین المللی و هدايت فعالیتهای پژوهشی درمسير متناسب با نيازهاي كشور می باشد.


گروه های پژوهشی با هدف انباشت دانش در این حوزه و ایجاد بستر مناسب علمی، از طریق سازوکارهای پژوهشی و اجرایی در راستای تدوین بسته های سیاستی و پیشنهادی به دولت و دستگاههای اجرایی کشور در حال حاضر با عنوان :

مشغول فعالیت می باشند که در آینده نزدیک در راستای توسعه و بهبود حوزه های مطالعاتی، تحقیقاتی و تدوین سیاستهای جدید، روند افزایش تعداد گروهها و ورود آنها به حوزه های دیگر پژوهشی تا تحقق کامل اهداف و رفع چالشهای پیش رو، همچنان به عنوان بازوی مشورتی دولت در دستور کار موسسه قرار خواهد گرفت.


در حال حاضر با همکاری مدیران و اعضای گروه های پژوهشی، اولویت های پژوهشی در قالب گزارش های پژوهشی تدوین و ارایه گردیده است. این گزارش ها در بازه های زمانی معین با هدف انعکاس فعالیتهای پژوهشی و به منظور بهره برداری دستگاههای اجرایی تهیه می شود.

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved