اداره دفترداری و تنظیم حسابها:

    

    این اداره مسئولیت بررسی و تائید کلیه  فعالیت­های مالی در سیستم حسابداری (روزنامه کل و معین) و تنظیم حساب­های  فصلی، سالانه و بایگانی اسناد را بر عهده داشته و از نظر ساختار سازمانی دارای یک رئیس اداره و 2 نفر کارشناس می­ باشد. که در حال حاضر با یک کارشناس با شرح وظایف ذیل اداره می­شود.  


وظایف و فعالیت ها:

        1. بررسی اسناد حسابداری صادره و انطباق آنها با دستورالعمل­ های صادره و تبدیل به سرفصل­ های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب­ها و روش­های حسابداری در زمان ارائه حساب نهایی.

        2. قطعی نمودن اسناد حسابداری.

        3. جمع آوری ضمائم و مدارک مورد نیاز جهت تنظیم ماهیانه گزارشات.

        4. رسیدگی و کنترل حساب­های بانکی قابل برداشت و غیرقابل برداشت و تنظیم بموقع صورت مغایرت بانکی و پیگیری لازم در رفع مغایرت­ های موجود در حساب­های بانکی و ارائه گزارش لازم              به مدیرکل امور مالی در مورد اقلام مشکوک مورد مشاهده در حساب­های بانکی و پیگیری اقلام باز، کنترل اعلامیه­ ها و صورت حساب­های بانکی و انجام مکاتبات.

 

        5. جمع آوری اسناد حسابداری پس از تکمیل امضاهای مجاز و بایگانی آنها.

        6. پیگیری رفع واخواهی احتمالی صورتحساب ها تا ثبت آن در گزارش تفریق بودجه.

       7. نگهداری حساب­های معین برای پیش پرداخت­ ها و علی ­الحساب­ های جاری و سنواتی و سپرده­ ها و بانک و سایر اقلام مورد نیاز و تهیه گزارش­های لازم جهت پیگیری و واریز این قبیل              حساب­ها.

         8. جمع آوری ضمائم و مدارک مورد نیاز جهت تنظیم حساب­های فصلی و نهایی­ و اخذ تاییدیه از خزانه جهت درآمد عمومی و اختصاصی.

        9. تنظیم و نگهداری حساب فصلی و نهایی و ارسال به موقع به مراجع قانونی.

        10. بستن حساب­های مالی در پایان سال و انتقال به سال بعد.

        11. سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت.