اداره درآمد و تأمین اعتبارات

 

    این اداره وظیفه تأمین اعتبار کلیه اسناد و قراردادها، تنظیم و صدور درخواست وجه اعتبارات و درآمدها موسسه را بر عهده دارد و از نظر ساختار سازمانی دارای یک رئیس اداره و 2 نفر کارشناس می­ باشد که در حال حاضر با یک کارشناس در شرح وظایف ذیل انجام وظیفه می نماید.  


 

وظایف و فعالیت ها:


      1. بررسي قوانين بودجه سنواتي، مصوبات و مقررات اعتباري مربوطه.

      2. پيگيري جهت وصول تخصيص در موافقت­نامه‌ هاي صادره.

      3. پياده‌سازي و ثبت قوانين بودجه‌ اي اعم از قانون بودجه، تخصيص، سهميه بندي ‌ها و موافقت­نامه ‌هاي صادره در دفاتر اعتباری نرم افزار در رديف­ هاي بودجه ‌اي، اختصاصي و ... .

      4. تطبيق و کنترل بر اعتبار مصوب و تخصيص صحيح اعتبار.

      5. پياده‌ سازي قيد اصلاحات تخصيصي، بودجه ‌اي، موافقت­نامه ‌اي و سهميه‌ اي در سيستم اعتبارات.

      6. به کارگيري سر فصل­هاي استاندارد و ابلاغي.

      7. تنظیم درخواست وجه از خزانه به موجب تخصیص­ های ابلاغی.

      8. نظارت و کنترل وجوهات دريافتي از خزانه با درخواست وجه­ هاي ارسالي به خزانه.

      9. اعمال دريافتي ‌هاي بودجه ‌اي و درآمدي در سيستم اعتبارات.

      10. جذب منابع و درآمدهاي اختصاصي و عمومي از طريق دريافت صورتحساب بانكي بانك مركزي و خزانه­ داری کل.

      11. تأمين اعتبارات کليه اسناد و تعهدات مؤسسه.

      12. گزارش عملکرد ماهانه و هفتگي.

      13. ثبت، تطبيق و کنترل کليه اسناد هزينه با برنامه­ هاي مصوب و تخصيص ابلاغي.

      14. نظارت، کنترل و هماهنگي لازم در ارتباط با مانده تخصيص اعتبار با موجودي نقدينگي حساب­هاي بانکي مورد عمل دريافت و پرداخت، دفترداري و تنظيم حساب­ها.

      15. نظارت و کنترل در پرداخت تنخواه گردان، صدور ابلاغ­ هاي مربوطه و واريز آن طبق مقررات مربوطه.

      16. ثبت و ضبط نگهداری و استرداد و کليه تضمينات و تمدید به موقع آنها.

      17. سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت.